ข่าวประกัน

THAIFA จัดงานมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่ 24 ประจำปี 2567

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จัดพิธีมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567 (National Agent Awards – NAA 2024) เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่อง 355 สุดยอดตัวแทนประกันชีวิต ภายใต้ชื่องาน “Gateway To Success” โดยได้รับเกียรติจาก คุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คปภ. กล่าวเปิดงานและมอบรางวัล พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทประกันชีวิต และผู้แทนองค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรมประกันชีวิต ร่วมเป็นเกียรติในงาน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00-20.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ ถ. อรุณอมรินทร์ กรุงเทพมหานคร สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จัดพิธีมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่ 24 ประจำปี 2567 (National Agent Awards – NAA 2024) อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องตัวแทนประกันชีวิตที่พิชิตการเป็นสุดยอดตัวแทนประกันชีวิตระดับชาติ โดยจัดเป็นงานเลี้ยงรับรองสำหรับผู้รับรางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติทั้ง 355 ท่าน พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติจากบริษัทประกันชีวิตและองค์กรต่างๆ ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัล โดยมี คุณกวิตา บุญญวินิจ เป็นประธานการจัดงาน

ในปีนี้ ทางสมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานกิตติมศักดิ์ กล่าวเปิดงานและร่วมพิธีเปิด ภายใต้แนวคิด “Gateway To Success” พร้อมกับ คุณพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย และคุณประภาพร ลิขสิทธิ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

พิธีมอบรางวัลดังกล่าว มีการมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานสูงสุด 10 อันดับแรก โดยมี คุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คปภ. เป็นผู้มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศให้แก่ตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติอันดับที่ 1-10 ดังนี้

อันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล จารึกชื่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แก่ คุณเพชรรัตน์ รงค์บัญฑิต บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ยประกัน 49,951,943 บาท

อันดับที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัล จารึกชื่อท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้แก่ คุณวิศรุต วิโรจน์ไพศาลกุล บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ยประกัน 47,275,279 บาท

อันดับที่ 3 ได้รับถ้วยรางวัลจารึกชื่อท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ได้แก่ คุณทิพย์สิตา เดชชิต บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 32,026,599 บาท

อันดับที่ 4 – 10 ได้รับถ้วยรางวัลจารึกชื่อนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้แก่

อันดับที่ 4 คุณรสริน โมคา บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ยประกัน 28,634,428 บาท

อันดับที่ 5 คุณรัญชิตา พลฤทธิ์ บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ยประกัน 27,623,067 บาท

อันดับที่ 6 คุณศันส์สิริ สิริทวีวัจน์ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 24,611,300 บาท

อันดับที่ 7 คุณวสุ อุดมทรัพย์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 23,938,278 บาท

อันดับที่ 8 คุณณัฐพล รุ่งเกียรติวงศ์ บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ยประกัน 22,184,817 บาท

อันดับที่ 9 คุณตรีนพภูรี ศุภวงศ์วริศ บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ยประกัน 20,097,923 บาท

และอันดับที่ 10 คุณบดินทร์ รามศรีบริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ยประกัน 19,350,388 บาท

ทางสมาคมฯ ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับรางวัล อันดับที่ 11 – 355 โดยอันดับที่ 11- 100 ได้รับเกียรติจาก คุณวสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ สำนักงาน คปภ. และคุณอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. เป็นผู้มอบรางวัล

และอันดับที่ 101 -355 ได้รับเกียรติจาก คุณจอม จีระแพทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย สำนักงาน คปภ., คุณพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย, คุณนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต, คุณประภาพร ลิขสิทธิ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน, คุณมนตรี แสงอุไรพร อดีตนายกสมาคมฯ, คุณบุญชัย หรูตระกูล อดีตนายกสมาคมฯ, คุณสุรเทพ โลหิตกุล ประธานมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิต, คุณวิทยา ชาญพานิชย์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และคุณกวิตา บุญญวินิจ ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับรางวัลด้วย

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความประทับใจ และยังได้รับเกียรติจากศิลปิน คุณอลิศ ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน ศิลปินจาก The Golden Song มาร่วมแสดงความยินดีและแสดงมินิคอนเสิร์ตมอบความบันเทิงให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วย

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิรับรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ (NAA) จะต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลบังคับใช้อยู่ และต้องเป็นสมาชิกแบบตลอดชีพของสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน(THAIF) โดยตัวแทนประกันชีวิตที่จะได้รับรางวัลจะต้องผ่านคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด ดังนี้

  • นับผลผลิตเบี้ยประกันปีแรก นำส่งและอนุมัติ ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลา 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566
  • ผลผลิตเบี้ยประกันปีแรกของการประกันชีวิตประเภทสามัญ ที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป (นับ 100 %) เบี้ยประกันที่มีระยะเวลาการชำระเบี้ยตั้งแต่ 2-6 ปีให้นับ 10% ต่อปีตามระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันของเบี้ยปีแรก (แบบที่มีระยะเวลาชำระเบี้ย 2 ปี นับ 20% / 3 ปี นับ 30% / 4 ปี นับ 40 % / 5 ปี นับ 50% / 6 ปี นับ 60% ของเบี้ยปีแรก)
  • เบี้ยประกันชำระครั้งเดียว ( นับ 6 % ของเบี้ยประกันปีแรก )
  • ประกันชีวิตควบการลงทุน ใช้เกณฑ์เดียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสามัญ
  • ผลผลิตเบี้ยประกันปีแรกของการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม (นับเฉพาะเบี้ยประกัน ตามจำนวนเดือนที่นำส่งจริงในปีที่ทำผลงาน)
  • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (พี.เอ) ( นับ 100 % )
  • ประกันหมู่ทุกประเภท ( นับ 10 % ของเบี้ยประกันปีแรก )
  • จำนวนรายไม่ต่ำกว่า 12 ชีวิต
  • อัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ 75% ( ลิมร่า 13 เดือน )
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งอาชีวปฏิญาณ ตามระเบียบของนายทะเบียนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.

ในปีนี้ มีผู้ได้รับคุณวุฒิทั้งสิ้น 355 ท่าน มูลค่าเบี้ยประกันของผู้ได้รับคุณวุฒิทั้ง 355 อันดับ รวม 2,902 ล้านบาท จากจำนวนผู้เอาประกัน 23,323 ราย จาก 15 บริษัทประกันชีวิต ดังนี้

บริษัท เอไอเอ จำกัด จำนวน 204 ท่าน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 37 ท่าน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 33 ท่าน

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 ท่าน

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 12 ท่าน

บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 ท่าน

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 9 ท่าน

บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 ท่าน

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 7 ท่าน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 ท่าน

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 ท่าน

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน ) จำนวน 2 ท่าน

บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ท่าน

บริษัท ฟิลลิป ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ท่าน

บริษัท เจนเนอราลี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ท่าน

รางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ (NAA) ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดรางวัลหนึ่งของสุดยอดตัวแทนประกันชีวิตระดับประเทศ ที่ทางสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สมาคมฯขอแสดงความยินดีกับตัวแทนที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ จะเป็นอีกหนึ่งคุณวุฒิที่จะช่วยพัฒนาการเติบโตในด้านผลผลิตของตัวแทนในประเทศไทย และทางสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณบริษัทประกันชีวิตทุกแห่งที่ได้ให้การสนับสนุน คุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ด้วยดีเสมอมา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button