ซีเอสอาร์

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชมต้นแบบการบริหารจัดการน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และประธานคณะกรรมการกองทุนประกันภัยพืชผล พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ และผู้บริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำใต้ดินในพื้นที่แห้งแล้งที่อยู่นอกเขตชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร เปลี่ยนพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ที่แห้งแล้ง เป็น ทุ่งกุลายิ้มได้ ที่มีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอและยั่งยืน พร้อมเยี่ยมชมผลผลิตจากแปลงสาธิตการเพาะปลูกพืชผลนอกฤดูกาล โดยมีเป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและเกษตรกรมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวทาง ESG พร้อมผลักดันการดำเนินงานเชิงทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างนวัตกรเกษตรรุ่นใหม่ ที่สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนต่อไป โดยมีอาจารย์ สุบรรณ์ ทุมมา ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button