ข่าวประกัน

เมืองไทยประกันชีวิต บุกประกันออนไลน์ ส่ง “PA จุใจ ไม่เคลมมีคืน”เติมความมั่นใจรับมืออุบัติเหตุ หากไม่เคลมก็ได้คืน

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า เพื่อตอกย้ำนโยบาย “Happiness, Your Way เพราะความสุขคือทุกอย่าง…ความสุขสไตล์คุณคือที่สุดของทุกสิ่ง” ในฐานะคู่คิดด้านการวางแผนชีวิตและสุขภาพที่คุณวางใจ (No. 1 Most Trusted Partner in Life & Health Planning) และสร้างความสุขและรอยยิ้มที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิต ยังคงเดินหน้ารุกตลาดประกันออนไลน์อย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ ของประกันอุบัติเหตุออนไลน์ ด้วยการเปิดตัว “PA จุใจ ไม่เคลมมีคืน” เติมความมั่นใจรับมืออุบัติเหตุ หากไม่เคลมก็ได้คืน

ทั้งนี้ “PA จุใจ ไม่เคลมมีคืน” โดดเด่นด้วยผลประโยชน์กรณีต่ออายุกรมธรรม์ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี และไม่เคยเคลม จะได้รับคืนเบี้ยประกันภัย 1 ปีเท่ากับจำนวนเบี้ยประกันภัยต่อปีในปีสุดท้าย(1) พร้อมโดดเด่นด้วยความคุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ และอื่น ๆ(2) จากอุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท(3) หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท(3) อุบัติเหตุสาธารณะ สูงสุดไม่เกิน 2,400,000 บาท(3) การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย สูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาท(3) รวมถึงเงินค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท(3) โดยไม่ต้องสำรองจ่าย(4) คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก มีให้เลือกได้จุใจถึง 3 แผน คือ S M และ L ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 20-60 ปี เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 5,000 บาทต่อปี(5)

พิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อประกันอุบัติเหตุ “PA จุใจ ไม่เคลมมีคืน” บนช่องทาง Online Sale และ MTL Click โดยชำระเบี้ยประกันภัยรายปี เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 5,000 บาท (เฉพาะการชำระเบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์ในปีแรกเท่านั้นและสำหรับการซื้อแบบประกันใหม่เท่านั้น) รับโปรโมชันผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 พฤษภาคม 2567(6)

“เมืองไทยประกันชีวิต เรามีความมุ่งมั่นในการสร้างการเข้าถึงได้ของประกันชีวิตให้กับทุก ๆ คนในสังคม(Democratizing Insurance) พร้อมเดินหน้าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกันได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงได้จริง เพื่อเป็นส่วนช่วยให้ทุกคนได้มีความอุ่นใจ มีหลักประกันที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ตามแนวนโยบายสำคัญของบริษัทฯ ที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติสิ่งแวดล้อม (Environment) มิติสังคม (Social) และมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance and Economy) หรือ ESG เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย” นายสาระ กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุออนไลน์ “PA จุใจ ไม่เคลมมีคืน” จากเมืองไทยประกันชีวิต ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือศึกษารายละเอียดแบบประกันภัย โปรโมชัน และสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ได้ที่ลิงก์นี้ https://webmtl.co/4c5KRXn ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ :
(1) กรณีผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาประกันภัย และในทุก ๆ 3 ปี หากผู้เอาประกันภัยไม่เคยได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ จะได้รับผลประโยชน์เป็นจำนวนเท่ากับเบี้ยประกันภัยต่อปีในปีสุดท้าย
(2) ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ และอื่นๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
(3) กรณีเลือกแพ็ค L
(4) เพียงแสดงบัตร Easy PA Credit เพื่อใช้แสดงตนในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในกรณีประสบอุบัติเหตุต่อโรงพยาบาล คู่สัญญาโดยไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือก โดยผู้เอาประกันภัยต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยราชการ (บัตรที่มีรูปติด) ใช้ร่วมกับบัตร Easy PA Credit ทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญา ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆได้ โดยสำรองค่าใช้จ่ายและนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกได้ที่บริษัทฯ
(5) กรณีเลือกแพ็ค S
(6) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย กำหนด

  • โครงการ PA จุใจ ไม่เคลมมีคืน หรือ PA Cash Back เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายปี)
  • อาณาเขตการคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก เป็นระยะเวลา 1 ปี
  • ผู้ซื้อต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้บางส่วน ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button