ข่าวประกัน

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สนง.ขนส่งจังหวัดสงขลาเปิดรับสมัครผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ปี 2567

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนนักขับขี่มือใหม่ชาวสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง สมัครเข้าร่วมโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” ประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งการอบรมฯ รุ่นแรกของปี จัดขึ้นในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2567)

สำหรับโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ หรือมีโรคประจำตัวที่อาจก่อให้เกิดอันตรายขณะขับขี่ยานพาหนะ และต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งผู้เข้าอบรมฯ จะได้รับการอบรมภาคทฤษฎีตามหลักสูตรของกรมการขนส่งทางบก จำนวน 5 ชั่วโมง โดยภายหลังการอบรมเสร็จสิ้นสามารถเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และทดสอบภาคปฏิบัติขับรถยนต์ อันเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกันกับการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในวันและเวลาราชการ เมื่อผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันที

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมฯ เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน และใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ออกเอกสารจนถึงวันเข้าอบรม) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ โทรศัพท์หมายเลข : 074 – 205888

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button