ข่าวประกัน

‘ไทยวิวัฒน์’ เปิดรับสมัครโครงการ Thaivivat Innovation Camp 2024เชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมประกันภัยชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เดินหน้าพัฒนาการศึกษาและศักยภาพเด็กและเยาวชน ขับเคลื่อนการเติบโตและพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัยหวังจัดการความเสี่ยงของสังคมไทยในอนาคต ประกาศจัดโครงการประกวดประกันภัยสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน Thavivat Innovation Camp 2024 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท เปิดโอกาสการเรียนรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัย พร้อมติดอาวุธที่สอดรับกับความต้องการของยุคสมัยเพื่อลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืนในอนาคต เชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด วันนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมด้านการประกันภัยอันดับ 1 ของไทย ที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้คนไทยมีหลักประกันที่มั่นคง ตามวิสัยทัศน์ “คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต” เดินหน้าพัฒนาสังคมสร้างศักยภาพด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตและพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัยอย่างเต็มรูปแบบหวังลดความเสี่ยงของสังคมไทยในอนาคต ประกาศจัดโครงการ “ประกวดประกันภัยสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน Thaivivat Innovation Camp 2024 ” โดยมีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักรู้ด้านการประกันภัยให้กับคนไทย รวมถึงมุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดในการพัฒนานวัตกรรมให้กับเยาวชน อันจะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการคิดต่อยอดเพื่อจัดการความเสี่ยงให้กับคนไทยในอนาคตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สามารถส่งผลงานแนวคิดโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัย ประเภททีม ทีมละไม่เกิน 4 คน ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ภายใต้โจทย์และแนวคิด Innovation for Green Society โดยมีองค์ประกอบของ loT, AI, Big Data หรือ Lifestyle ในการนำเสนอโครงการ โดยรูปแบบโครงการประกวดแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือรอบแรกส่งผลงาน Proposal แนวคิดโครงการนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์เข้า และรอบที่ 2 คัดเลือกผลงาน 8 ทีมสุดท้าย เข้าร่วมกิจกรรม Thaivivat Innovation Camp และ Idea Pitching นำเสนอโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัยจากประสบการณ์จริง จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในรอบตัดสิน

ทั้งนี้สำหรับเยาวชนที่สนใจ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผ่านเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th หรือดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://thaivivat.info/3vB3pO8 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาการตลาด โทร.1231 ต่อ 4052 ตั้งแต่วันนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2567 หรือตลอดระยะเวลาโครงการ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button