ข่าวประกัน

เมืองไทยประกันภัย ห่วงใยศิลปินแห่งชาติมอบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) ทุนประกันภัยรวม 112.5 ล้านบาท

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ได้มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) ให้กับศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จำนวน 225 คน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นกำลังใจแก่บุคคลที่ร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม สืบสาน และร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมี โดยมีนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เป็นผู้แทนมอบกรมธรรม์

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) ให้ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ คนละ 500,000 บาท (Death Claim) ค่ารักษาพยาบาล เหตุจากการเกิดอุบัติเหตุ ตามจริง (ไม่เกิน 50,000 บาท) ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 1 ปี ทุนประกันภัยรวม 112,500,000 บาท ซึ่งสามารถสร้างความอุ่นใจทุกการเดินทางและการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์ ด้วยการดูแลใส่ใจอย่างรอบด้าน เพื่อร่วมสานต่อพลังสร้างสรรค์ของศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ที่จะขับเคลื่อนเผยแพร่ผลงาน องค์ความรู้ ทักษะ มุมมอง ความคิดและประสบการณ์ ให้แก่เด็ก เยาวชน และศิลปินรุ่นหลัง เพื่อจะได้ทำหน้าที่สืบสานแนวทางและรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์และจารีตอันงดงามของชาติสืบไป

โอกาสนี้ พ่ออี๊ด สุประวัติ ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2553 ผู้แทนศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ได้กล่าวขอบคุณนางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ว่า “ขอขอบคุณมาดามแป้ง คุณนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เป็นอย่างสูง ที่ได้ส่งความห่วงใยมายังศิลปินแห่งชาติและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านโดยได้มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล (กลุ่ม) เพื่อเป็นการคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในโอกาสต่าง ๆ ทำให้เกิดความอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง”

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button