ซีเอสอาร์

มูลนิธิธรรมดี จัดทริปตามรอยพระราชา special ครั้งที่ 6 พาเยาวชนด้อยโอกาสเรียนรู้ไร่ของเจ้าหญิงนักพัฒนา ตะลุยป่า ส่องช้าง ซุ่มดูกระทิง กุยบุรีซาฟารีเมืองไทย

มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับพันธมิตร และคณะญาติธรรม จัดทริปตามรอยพระราชา สเปเชียล ครั้งที่ 6 พาเยาวชนด้อยโอกาส เรียนรู้ไร่ของเจ้าหญิงนักพัฒนา ตะลุยป่า ส่องช้าง ซุ่มดูกระทิง กุยบุรีซาฟารีเมืองไทย เส้นทาง ลำพูน – เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2566 จำนวน 2 วัน 1 คืน เพื่อเปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ และเข้าถึงศาสตร์ของพระราชาให้กับเยาวชนด้อยโอกาสจากจังหวัดลำพูนการให้โอกาส คือการให้ที่ยิ่งใหญ่ และเพื่อเป็นการน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันชาติ

และวันพ่อแห่งชาติ ทางมูลนิธิธรรมดี จึงได้กิจกรรม “ตามรอยพระราชา สเปเชียล”: The King’s Journey Special ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 ขึ้นเป็นกรณีพิเศษ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดี คุณโชติวรรณ ตันติวุฒิ, คุณชำนาญ เตียรถ์เจริญกุล, คุณศศิภัสสร์ ศรีโกษิตนันทน์ และกัลยาณมิตรมูลนิธิธรรมดี ที่ได้หยิบยื่นและมอบโอกาสดี ๆ ให้แก่เยาวชนด้อยโอกาสและครูอาจารย์ จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน ซึ่งจัดกิจกรรม ณ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 40 คน โดยนักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นเด็กหญิงกำพร้า ที่พ่อแม่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ หรือถูกทอดทิ้ง ตลอดจนเด็กยากจน และด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในแบบที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน ได้เข้าถึงแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปต่อยอดในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับน้อง ๆ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้ไปศึกษาธรรมชาติในผืนป่า สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ที่ป่ากุยบุรี ซึ่งเป็นบ้านของสัตว์ป่านานาชนิด ทั้งช้าง กระทิง วัวแดง เก้ง กวาง เสือ หมูป่า และหมีควาย อีกทั้งยังได้ลงมือทำกิจกรรมการทำหมี่กรอบฟักข้าวจากสูตรชาววัง เป็นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก และลงมือทำซาลาเปาที่เป็นสูตรเฉพาะของเขากระปุก ที่ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี ปลูกผักปลอดสารพิษ อาทิ ผักสวนครัวต่าง ๆ และครั้งหนึ่งในชีวิตที่
น้อง ๆ จะได้เล่นน้ำทะเลเป็นครั้งแรก ที่อ่าวมะนาว ซึ่งทั้งหมดนี้นอกจากน้อง ๆ จะได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนานแล้ว น้อง ๆ ยังจะได้รับความทรงจำดี ๆ กลับไปอีกด้วย โดยทางมูลนิธฺธรรมดียังมีการมอบหนังสือมรดกแห่งแผ่นดิน จากโครงการแสงสว่างแห่งปัญญา ครั้งที่ 556 ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ รักการอ่าน และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี กล่าวว่า “ด้วยความตั้งใจที่จะร่วมสืบสานและถ่ายทอดหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่คนรุ่นใหม่ กิจกรรม “ตามรอยพระราชา สเปเชียล”: The King’s Journey Special จึงจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนด้อยโอกาส ได้มีโอกาสเรียนรู้จากกิจกรรมนอกห้องเรียน เรียนรู้ในเรื่องการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างพลังการเรียนรู้ด้วยการ “ลงมือทำ” ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการซึมซับเป็น “วิถีชีวิต” ที่จะช่วยให้สามารถดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีความสุข ถือเป็นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับเยาวชนด้อยโอกาส ได้นำความรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน งานนี้ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ พร้อมทั้งความประทับใจและแนวคิดที่มีประโยชน์ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอน”

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Workshop โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย กับกิจกรรม “กอดใจ” (Guardian Angel) นำพาหัวใจกลับมาเชื่อมต่อกับนางฟ้าประจำตัวของน้อง ๆ เพื่อเพิ่มพลังงานบวก สลายความรู้สึกเหนื่อยล้าและความเครียดสะสม เยียวยาฟื้นฟูจิตใจให้กลับมารักตัวเองมากขึ้นด้วยศาสตร์การบำบัดใจ กิจกรรม Reset ใจ ด้วยการฝึกเดิน นั่ง นอน อยู่กับลมหายใจเข้า – ออกอย่างตื่นรู้และเบิกบาน และกิจกรรม Energy Healing ศาสตร์พลังงาน Reiki เป็นการเยียวยาบำบัดด้วยพลังงานธรรมชาติ เพื่อปรับสมดุลในร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ เพื่อชำระล้างพลังงานลบที่ติดอยู่ในใจและเพิ่มพลังงานบวกให้สามารถดึงดูดพลังงานดี ๆ เข้ามาในชีวิตได้ดีขึ้น โดยกิจกรรมทั้งหมดจะช่วยให้น้อง ๆ ก้าวเดินอย่างมั่นใจและมีความสุข เห็นคุณค่าและกลับมารักตัวเองได้อย่างไม่มีเงื่อนไข

โครงการ “ตามรอยพระราชา สเปเชียล”: The King’s Journey Special จัดโดยมูลนิธิธรรมดี คุรุสภา สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตร และคณะญาติธรรม โดยครั้งที่ 7 ประจำปี 2567 จะจัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด ในวันจันทร์ที่ 15 – วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
คุณจารุกัญญ์ โทรศัพท์ 099 397 5333 FB: ตามรอยพระราชา-The King’s Journey LINE: The King’s Journey

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button