ข่าวสังคม

กรุงไทยพานิชประกันภัยทุ่มงบประมาณกว่า 9 ล้านบาทสนับสนุนโครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต เคพีไอ ก้าวที่พร้อม เพื่ออนาคตเด็กไทย”

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทุ่มงบประมาณกว่า 9 ล้านบาท สนับสนุนโครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต เคพีไอ ก้าวที่พร้อม เพื่ออนาคตเด็กไทย” เพื่อปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนและมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2556 จนถึง ปันจุบันครบรอบ 10 ปี โครงการฯ มีโรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนแล้วทั้งสิ้น 12 โรงเรียน

โครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต เคพีไอ ก้าวที่พร้อม…เพื่ออนาคตเด็กไทย” เป็นโครงการภายใต้นโยบายด้านความยั่งยืน “เคพีไอ ก้าวอย่างมุ่งมั่นเพื่อวันข้างหน้าที่ยั่งยืน” (Step For Tomorrow Sustainability) บริษัทฯ ตะหนักดีว่า “เยาวชน คืออนาคตของชาติ การศึกษาคือพื้นฐานสำคัญของชีวิต” โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยให้กับน้อง ๆ เยาวชนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้มีห้องสมุดที่เต็มไปด้วยหนังสือที่ดีมีคุณภาพหรือสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้จากโลกออนไลน์ เปิดประตูสู่การเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัด

ในโอกาสพิเศษ ปีที่โครงการเดินทางมาจนครบรอบ 10 ปี เคพีไอ ได้จึงจัดกิจกรรม “ครบรอบ 10 ปี ห้องสมุดมีชีวิต เคพีไอ อบอุ่นห่วงใย สานต่ออนาคตไทย ไม่ทิ้งกัน” ขึ้น เพื่อมอบทุนสนับสนุนต่อเนื่องให้แก่ทั้ง 11 โรงเรียนที่ เคพีไอ ได้ให้การสนับสนุนในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อนำทุนสนับสนุนนี้ไปพัฒนาต่อยอดให้ห้องสมุดมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี 10 โรงเรียนเข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร โรงเรียนพญาเม็งราย เชียงราย โรงเรียนดอนมดแดง อุบลราชธานี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก อุดรธานี โรงเรียนชุมชนบ้านระเว อุบลราชธานี โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านเขาพระ สงขลาโรงเรียนแม่วินสามัคคี เชียงใหม่ และโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัดน่าน พร้อมกันนี้ เคพีไอ ได้มอบห้องสมุดมีชีวิต ให้กับ โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนแห่งที่ 12 ในปี 2566 นี้ โครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต เคพีไอ ก้าวที่พร้อม” ได้มอบทุนสนับสนุนให้แก่โรงเรียนในโครงการเป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,102,000 บาท เป็นทุนการศึกษาทุนละ 3,000 บาท จำนวน 104 ทุน เป็นเงิน 312,000 บาท

นางสาวสุชาวดี แสงอนงค์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เคพีไอ กล่าวว่า “ เคพีไอ เราไม่ได้แค่เพียงมอบทุนทรัพย์เท่านั้น แต่เรายังใส่ใจในเรื่องการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพ มีหนังสือดี พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับค้นคว้าหาข้อมูล ปรับปรุงบรรยากาศห้องสมุดที่จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ เราจึงได้นำพนักงานจิตอาสามาร่วมกันลงมือทำกิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ผลลัพท์อย่างที่เราตั้งใจ เราได้ทำงานร่วมกับคุณครูบรรณารักษ์หรือครูผู้ดูแลห้องสมุด ในการจัดสรรหนังสือที่เหมาะสมกับช่วงวัยและความสนใจของน้อง ๆ จึงทำให้ห้องสมุดโรงเรียนกลับมามีชีวิตสดใสได้อีกครั้ง”

“ในโอกาสที่บริษัทฯ ครบรอบ 70 ปี และครบวาระ 10 ปี โครงการฯ เคพีไอ จึงมีความตั้งใจที่จะกลับไปให้การดูแลโรงเรียนทั้งหมด 11 แห่งที่ผ่านมา และก็ยังเดินหน้ามอบห้องสมุดให้กับโรงเรียนแห่งที่ 12 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ จ.ขอนแก่น ในปีนี้ด้วย ทั้งนี้ เคพีไอ จะยังคงเดินหน้าโครงการให้เป็นไปตามแนวคิดโครงการฯ โดยเราเลือกที่จะให้การสนับสนุนกลุ่มโรงเรียนขนาดกลางที่มีนักเรียนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป เพราะจะทำให้มีนักเรียนกลุ่มใหญ่ได้รับประโยชน์จากห้องสมุดของเราให้มากที่สุด

ดังนั้นจึงเห็นว่าใน 10 ปีที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนได้รับประโยชน์จากห้องสมุดของเราแล้วกว่า 7 พันคน และเรายังตั้งใจที่ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษานี้ ไปอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี”

เคพีไอ ยังคงพร้อมเดินหน้าสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรากฐานแห่งการเรียนรู้ให้เด็กไทยได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพอย่างเท่าทันโลก

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button