ข่าวประกัน

ไทยประกันชีวิตต่อยอดการดำเนินงานด้าน ESGจัดสัมมนาออนไลน์ “การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน”

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน” โดยมีคุณไมเคิล เฮียง ลี รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Financial Officer เปิดงาน พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้าพันธมิตร เรื่องการกำกับดูกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของคู่ค้า เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านความยั่งยืน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development : SDGs) เป้าหมายที่ 17 – ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the goals)

“ไทยประกันชีวิต” ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืนที่ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย” ซึ่งการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ เพื่อร่วมสร้างกระบวนการดำเนินงานสู่ความยั่งยืนภายใต้ SD Roadmap ของบริษัทฯ และเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button