ข่าวสังคม

วิริยะประกันภัย จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 17

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ภายใต้ “โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ 17” ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ จำนวน 15 รูป โดยมี พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ และคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม โดยสามารถนำหลักพระธรรมวินัยมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และประกอบกิจการใดๆ สำเร็จลุล่วงด้วยสมาธิและสติปัญญาที่แจ่มใส มีจิตใจมั่นคงตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานแห่งความดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต สามารถทำคุณประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นในสังคมได้ รวมถึงสนับสนุนการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมไทย ตลอดจนสืบทอดพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดำรงอยู่คู่พุทธศาสนาต่อไป ทั้งนี้ คณะสงฆ์ที่ผ่านการบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ 17 ได้เดินทางไปอบรมพระกัมมัฏฐานประจำปี เป็นเวลา 24 วัน และลาสิกขาในเช้าวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button