ข่าวประกัน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดประชุม Crop Insurance Implementation Sharing Conference ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศกัมพูชา

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศกัมพูชา ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม Crop Insurance Implementation Sharing Conference ประกอบด้วย Dr. Yang Saing Koma, Secretary of State the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Cambodia (MAFF), Ministry of Economy and Finance (MEF), Forte Insurance (Cambodia) Plc., Cambodia Re ณ โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมี นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และนายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมให้การต้อนรับ

พร้อมกันนี้ คณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศกัมพูชา ได้เข้าร่วมการประชุม Crop Insurance Implementation Sharing Conference เพื่อรับฟังรายละเอียดในการดำเนินโครงการประกันภัยพืชผลของประเทศไทย โดยสมาคมฯ ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการประกันภัยพืชผลของประเทศไทยเข้าร่วมในการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูล ประกอบด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมนำเสนอรูปแบบและความร่วมมือในการดำเนินโครงการประกันภัยพืชผล โดยมีน ายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศกัมพูชา กำลังดำเนินการศึกษาและพัฒนาเพื่อยกระดับโครงการประกันภัยพืชผลของประเทศกัมพูชา โดยได้เล็งเห็นถึงความสำเร็จของโครงการประกันภัยพืชผลของประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่และเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือกันของหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความคล้ายคลึงกันกับของประเทศกัมพูชา จึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบและวิธีในการดำเนินโครงการของประเทศไทย เพื่อนำไปพัฒนาโครงการประกันภัยพืชผลของประเทศกัมพูชาต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button