ข่าวประกัน

กรุงเทพประกันชีวิต จัดงาน Bangkok Life Hospital Awards 2023 ประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลพันธมิตร

กรุงเทพประกันชีวิต ใส่ใจคุณภาพชีวิตและสุขภาพคนไทย จัดงานมอบรางวัล Bangkok Life Hospital Awards ประจำปี 2023 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่โรงพยาบาลพันธมิตร 20 แห่ง ที่ได้รับคัดเลือกจากความเป็นเลิศในมิติต่างๆ ของการให้บริการ 8 ด้าน ประกอบด้วย รางวัลความร่วมมือระดับองค์กร รางวัลการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ รางวัลการให้บริการเคลมและการประสานงาน รางวัลการบริหารค่ารักษาพยาบาล รางวัลการให้บริการตรวจสุขภาพ รางวัลการให้บริการลูกค้า รางวัลการให้บริการตัวแทน และ รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ รางวัลละ 3 แห่ง รวม 24 รางวัล

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การจัดงานมอบรางวัล Bangkok Life Hospital Awards 2023 ถือเป็นการประกาศเกียรติคุณและส่งมอบคำขอบคุณแก่โรงพยาบาลพันธมิตรในการให้การดูแลด้านสุขภาพแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างดีเยี่ยม ตลอดจนบริหารการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และร่วมกันพัฒนาบริการและแคมเปญการตลาดที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และยังตอกย้ำนโยบายความใส่ใจของกรุงเทพประกันชีวิตที่ร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตร ในการมุ่งมั่นดูแลและส่งมอบความคุ้มครองด้านสุขภาพที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ทำประกันมีความพึงพอใจ สร้างความเชื่อมั่นในบริษัท และมั่นใจในการใช้บริการได้เป็นอย่างดี

การมอบรางวัล Bangkok Life Hospital Awards 2023 ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยปีนี้มีโรงพยาบาล 20 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นเลิศใน 8 ด้าน รวมจำนวน 24 รางวัล ประกอบด้วย

1 รางวัลความร่วมมือระดับองค์กร (Cooperation Award) มีความโดดเด่นด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร การจัดกิจกรรม ทำโปรโมชั่น สื่อส่งเสริมการขาย แพ็จเกจที่ช่วยส่งเสริมด้านการตลาด และการพัฒนาภาพลักษณ์ของบริษัทและโรงพยาบาล และเกิดคุณค่าแก่ลูกค้าและตัวแทนของบริษัท ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ, โรงพยาบาลบางปะกอก 3 และ โรงพยาบาลนวเวช

2 รางวัลการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ (Utilization Management Award) มีความโดดเด่นด้านการดูแลรักษาลูกค้าของบริษัทอย่างเหมาะสม รอบด้าน และเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์, โรงพยาบาลกรุงเทพ และ โรงพยาบาลนครธน

3 รางวัลการให้บริการเคลมและการประสานงาน (Claim Service Award) มีความโดดเด่นด้านการประสานงานระหว่างบริษัทกับโรงพยาบาลในทุกมิติ มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และใส่ใจ ซึ่งส่งผลดีต่อลูกค้าและตัวแทนของบริษัท มอบแก่ โรงพยาบาลไทยนครินทร์, โรงพยาบาลเวชธานี และ โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

4 รางวัลการบริหารค่ารักษาพยาบาล (Medical Expense Management Award) มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม คุ้มค่า โดยยังคงมาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม มอบแก่ โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ, โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

5 รางวัลการให้บริการตรวจสุขภาพ (Check-up Service Award) มีความโดดเด่นด้านการให้บริการตรวจสุขภาพก่อนการทำประกัน และการตรวจสุขภาพประจำปีในโครงการ VIP Check Up เป็นที่ประทับใจของลูกค้าและตัวแทน มอบแก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลกรุงเทพ และ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

6 รางวัลการให้บริการลูกค้า (Customer Service Award) มีความโดดเด่นด้านการให้บริการลูกค้า มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า ตั้งแต่ก่อนการรักษา ระหว่างการรักษา และหลังการรักษา และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของบริษัทในทุก Touch point ตลอดทั้ง Customer Journey มอบแก่ โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา, โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร และ โรงพยาบาลพิษณุเวช

7 รางวัลการให้บริการตัวแทน (Agent Service Award) มีความโดดเด่นด้านการให้บริการตัวแทน อำนวยความสะดวกกับตัวแทนในการดูแลลูกค้าอย่างครอบคลุม การสื่อสารประสานงานมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ตัวแทนสามารถให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และทำให้เกิด Agent Experience ที่ยอดเยี่ยม มอบแก่ โรงพยาบาลพิษณุเวช, โรงพยาบาลพญาไท 1 และ โรงพยาบาลศรีสวรรค์

8 รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ (Innovation Award) มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณค่าของการให้บริการในด้านต่างๆ ทั้งลูกค้า ตัวแทน และบริษัท รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมการให้บริการและการส่งต่อข้อมูลระหว่างกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มอบแก่ ทีมโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์, โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา และ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“บริษัทฯ ขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกแห่งในการสนับสนุนและให้บริการลูกค้าและตัวแทนกรุงเทพประกันชีวิตอย่างดีเสมอมา ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นของผู้เอาประกันต่อบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นการยกระดับประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าและของตัวแทนตั้งแต่ต้นจนจบ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนไทยให้ได้รับมาตรฐานการดูแลด้านสุขภาพที่ดีที่สุดอีกด้วย กรุงเทพประกันชีวิตพร้อมที่จะร่วมมือกับพันธมิตรโรงพยาบาลทุกแห่งในการสร้างสรรค์สิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุม เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด” นายโชนกล่าว

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button