ซีเอสอาร์

BKI จัดโครงการอุปสมบทหมู่ 77 ปี กรุงเทพประกันภัย เพื่อส่งเสริมการเป็นพุทธศาสนิกชน ตลอดจนสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

กรุงเทพประกันภัย ร่วมส่งเสริมทำนุบำรุงในพระพุทธศาสนา จัดโครงการอุปสมบทหมู่ ในโอกาสครบรอบ 77 ปี แห่งการดำเนินงานในปี 2567 โดยมีพนักงานเข้าร่วมอุปสมบท 19 คน และปฏิบัติธรรม 16 วัน ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร พร้อมส่งเสริมให้พนักงานมีวินัย และประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดงานบุญครั้งใหญ่ภายใต้โครงการอุปสมบทหมู่ 77 ปี กรุงเทพประกันภัย เนื่องในวาระพิเศษที่บริษัทฯ จะครบรอบ 77 ปี แห่งการดำเนินงานในปี 2567 โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอุปสมบท จำนวน 19 คน ซึ่งได้รับความกรุณาจากพระพรหมวชิรสุธี (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาส วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเทพวชิรสุนทร (ธงชัย ธมฺมธโช) พระครูสิริธรรมสาร (ไชยา สิริธมฺโม) เป็นพระอุปัชฌาย์ และนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีขลิบผมนาค เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 และจัดพิธีขอขมาและพิธีบรรพชาอุปสมบท เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน พร้อมครอบครัวและญาติ เข้าร่วมพิธีอุปสมบทดังกล่าว ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ

สำหรับโครงการอุปสมบทหมู่ 77 ปี กรุงเทพประกันภัยดังกล่าว พระนวกะทั้ง 19 รูป ได้ร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมวินัย ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2566 เป็นเวลา 5 วัน และเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2566 เป็นเวลา 11 วัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 16 วัน

ทั้งนี้ กรุงเทพประกันภัย ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีโอกาสศึกษาธรรมวินัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี สามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเหมาะสม รวมถึงเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่บิดา มารดา ญาติ และผู้ที่เคารพนับถือศรัทธา ตลอดจนถือเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button