ซีเอสอาร์

วิริยะประกันภัย “สร้างเครือข่ายจิตอาสา รักษ์ช้างผืนป่าภาคตะวันออก”สนับสนุนเทคโนโลยี “AI – YARA” ระบบตรวจจับ – แจ้งเตือนช้างป่า

นายเธียรวิทย์ หาญเมธีคุณา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) ด้านสาขา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบแผงโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์ป้องกัน มูลค่า 80,670 บาท ภายใต้กิจกรรม “สร้างเครือข่ายจิตอาสา รักษ์ช้างผืนป่าภาคตะวันออก” ให้แก่ ชุดอาสาป้องกันภัยช้างป่า โดยมี นายพรชัย ชำนาญยนต์ ผู้ใหญ่บ้านคลองครก หมู่ที่ 10 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ประกอบการติดตั้งระบบตรวจจับและแจ้งเตือนช้างป่ารุกล้ำพื้นที่เกษตรกรรม บริเวณจุดเสี่ยงรอยต่อผืนป่าตะวันออกกับชุมชน ผ่านโปรแกรม AI – YARA ซึ่งบริษัทฯ ได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำเทคโนโลยีดังกล่าว มาใช้ในการเฝ้าระวังและผลักดันช้างคืนสู่ป่า รวมถึงแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ซึ่งในงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายวสุพล เผือกนำผล รองคณบดี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้ความรู้พร้อมสาธิตวิธีการติดตั้งอุปกรณ์และระบบการใช้งานโปรแกรม AI – YARA ณ โรงเรียนบ้านคลองครก ตำพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

สำหรับกิจกรรม “สร้างเครือข่ายจิตอาสา รักษ์ช้างผืนป่าตะวันออก” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ภายใต้ “โครงการรักษ์ช้างยั่งยืน” อันเป็นโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและอนุรักษ์ช้างไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและดำรงอยู่คู่ประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับแผนการดำเนินงานช่วยเหลือช้างให้เหมาะสมตามสภาพปัญหาของช้างในแต่ละพื้นที่ พร้อมเตรียมขยายผลโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button