ข่าวประกัน

พิธีทำบุญครบรอบ 56 ปี การก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทย

ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส “ครบรอบ 56 ปี การก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทย” วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้บริหารจากบริษัทสมาชิก คณะผู้บริหารและพนักงานสมาคมฯ เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานภายใต้พันธกิจที่สำคัญรวม 4 ด้าน ได้แก่ 1. ส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2. ยกระดับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพให้กับภาครัฐและเอกชน 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในธุรกิจประกันภัยให้เป็นมืออาชีพที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และ 4. เสริมสร้างระบบนิเวศประกันภัยที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยทั้งทางด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยและสังคม ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 21 คน โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากบริษัทสมาชิกในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันวินาศภัยไทย และสร้างความเป็นปึกแผ่นและมั่นคงให้กับสมาคมฯ มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการประกันวินาศภัย รวมทั้งสิ้น 49 บริษัท

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button