ข่าวประกัน

เลขาธิการ คปภ. มอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย“OIC InsurTech Award 2023” ในงาน TIF

เลขาธิการ คปภ. มอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย“OIC InsurTech Award 2023” ในงาน TIF พร้อมต่อยอด InsurTech เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยเต็มสูบ

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) จัดงานประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย หรือ OIC InsurTech Award 2023 ภายใต้แนวคิด “ASCENDING TO THE INSURTECH UNIVERSE – ทะยานสู่จักรวาลโลกแห่งเทคโนโลยีประกันภัย” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม InsurTech ของประเทศไทย ซึ่งในปีนี้มีทีมที่ให้ความสนใจสมัครร่วมประกวดเป็นจำนวนมากกว่า 300 ทีม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนิสิต นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป โดยมี 11 รางวัล รวมเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่ และการตัดสินรอบชิงชนะเลิศจะให้ทีมที่ได้รับการคัดเลือกประเภทประชาชนทั่วไป 6 ทีมสุดท้าย และประเภทนิสิต นักศึกษา 5 ทีมสุดท้าย ที่ผ่านการคัดเลือกได้มานำเสนอผลงานที่บูธของสำนักงาน คปภ. ในงาน Thailand InsurTech Fair 2023 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 12.45 – 15.00 น. ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮออล์ 7 เมืองทองธานี

ในการนี้ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินและการประกาศผลรางวัล และมีคณะกรรมการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสำนักงาน คปภ. โดยการนำเสนอของแต่ละทีมในรอบชิงขนะเลิศเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 มีความหลากหลายและมีความน่าสนใจ ซึ่งการพิจารณาตัดสินรอบชิงชนะเลิศเป็นไปอย่างเข้มข้น

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณา 100 คะแนน ประกอบด้วย 1. Wow factor & Pitching Presentation การนำเสนอโครงการได้อย่างน่าสนใจ ภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งตอบคำถามได้อย่างชัดเจนครบถ้วน ฟังแล้วน่าตื่นเต้น สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีในการฟังครั้งแรกได้ 30 คะแนน 2. Problem & Pain Point ปัญหาที่เสนอนั้นมีอยู่จริง และเกิดผลกระทบกับผู้คนจำนวนมาก 20 คะแนน 3. Product & Solution สิ่งที่เสนอมานั้น สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ ครบทุกมิติ และมีความเป็นไปได้ในบริบทประเทศไทย 20 คะแนน 4. Market Opportunities มีโอกาสทางการตลาดมากน้อยเพียงใด 10 คะแนน และ 5. Technology ที่นำมาใช้ เป็น Technology ใหม่ ที่มีความน่าสนใจ ทันสมัย ประยุกต์ใช้ได้อย่างตอบโจทย์ และยังไม่มีการใช้งานแพร่หลายในธุรกิจประกันภัยมากนัก 20 คะแนน
ผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2023” ประเภทนิสิต นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม การันTREE ภายใต้แนวคิด “การันTREE ตั้งต้นได้ เมื่อภัยมา” เป็น Application ให้บริการประกันภัยจากธรรมชาติแก่ต้นไม้ให้เกษตรกร โดยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่ง Application จะช่วยในการประเมินปริมาณ Carbon Credit จากต้นไม้ของเกษตรกร และเชื่อมโยงไปยังตลาดกลางซื้อขาย Carbon Credit เพื่อรับรายได้มาจ่ายค่าประกันภัย ทำให้มีความคุ้มครองเพิ่มขึ้น ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม นานุดต่างดาว ภายใต้แนวคิด “ประกันรูปแบบใหม่ ที่ผสานกับเทคโนโลยีวิเคราะห์ปัญหาผิวหน้าแต่ละบุคคลเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Lock Speed ภายใต้แนวคิด “Application สำหรับการติดตามพฤติกรรมการขับรถเชิงลึก พร้อมฟังก์ชั่นการบริการด้านการประกันภัย” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลชมเชยลำดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Harvest Moon ภายใต้แนวคิด “ลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร และเพิ่มโอกาสทำกำไรให้กับบริษัทประกันไปกับ Harvest Moon” ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท และรางวัลชมเชยลำดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Siri มงคล ภายใต้แนวคิด “ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เพื่อบุตรสำเร็จการศึกษา เพิ่มทุนประกันภัยผ่านการออมของบุตร เพื่อสร้างประสบการณ์การออมตั้งแต่วัยเยาว์” ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท

ส่วนผลการตัดสินประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ERTIGO ภายใต้แนวคิด “สุขภาพกล้ามเนื้อที่ดี มีผลต่อสุขภาพ และยังส่งผลต่อเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองอย่างครบถ้วน” เป็นแพลตฟอร์มแก้ไขปัญหาออฟฟิศซินโดรม ที่มีการเก็บข้อมูล พฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่ค่อนข้างละเอียด ทำให้บริษัทประกันภัยสามารถนำมาใช้เพื่อลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาล หรือนำไปลดเบี้ยประกันภัยของลูกค้าในรอบถัดไปได้ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม PRORESCUE_Thailand ภายใต้แนวคิด “ไม่มีใครเข้าใจปัญหาและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน อย่างมืออาชีพได้ดีเท่ากับนักดับเพลิงอย่างเรา” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Mednu ภายใต้แนวคิด “แพลตฟอร์มที่แนะนำโรงพยาบาลหรือสถานรักษา ตามความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่มี” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลชมเชยลำดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Powerpuff Girls ภายใต้แนวคิด “แอปพลิเคชันที่ช่วยให้บริษัทประกันภัยจัดการความเสี่ยงด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลชมเชยลำดับที่ 2 ได้แก่ ทีม CrackHi-AI ภายใต้แนวคิด “CrackHi-AI แตก หาย จ่าย จบ” ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท และรางวัลชมเชยลำดับที่ 3 ได้แก่ ทีม e-Safety Box ภายใต้แนวคิด “ที่จัดเก็บเอกสาร Electronic ที่สำคัญและมีความปลอดภัยสูง” ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันภัย (InsurTech) ด้วยแนวคิดและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ศูนย์ CIT ได้ขยายผลการจัดกิจกรรม CIT InsurTech Roadshow ไปยัง 4 ภาคทั่วประเทศไทย ทำให้สามารถเข้าถึงสถาบันการศึกษาทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด และหลากหลายสาขาวิชามากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อกระจายและส่งต่อองค์ความรู้ด้าน InsurTech ให้มากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ การนำไปประยุกต์ และสร้างสรรค์ “นวัตกรรม” ให้ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ จึงส่งผลให้การประกวด OIC InsurTech Award 2023 ในปีนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วม ทั้งหมดจำนวนมากกว่า 300 ทีม มากกว่าปีที่ผ่านถึง 2 เท่าตัว

ภายในการแข่งขันตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา มีกิจกรรม Intensive Bootcamp ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษสำหรับ 30 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ โดยภายในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมา Workshop เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาทักษะในการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และได้มีทีมผู้ให้คำปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคอยเป็น Mentor ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแบบ Intensive Coaching เพื่อช่วยกระตุ้นความคิดและเสริมความแกร่งของผลงานให้สามารถตอบโจทย์ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุด และสามารถนำเสนอนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประกันภัย ให้มีความน่าสนใจและมีความเป็นไปได้ในการต่อยอดไปสู่ภาคธุรกิจได้อย่างเต็มรูปแบบ

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 2566 หรือ OIC InsurTech Awards 2023 จะช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม การเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กับทั้งภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาค Tech Startup ให้นำเทคโนโลยีมาต่อยอดเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และการบริการ ตลอดจนช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคด้านการประกันภัยของประชาชน ซึ่งศูนย์ CIT จะมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมและสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรม พร้อมทั้งประสานพลังคนทุก Generation โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีประกันภัย (InsurTech) ซึ่งจะเป็นประโยชน์เป็นอันมากต่อธุรกิจประกันภัยของไทยในอนาคต” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button