ข่าวประกัน

BKI เปิดบ้านต้อนรับรองเลขาธิการ คปภ. และคณะผู้บริหารหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 11 เยี่ยมชมการดำเนินงานที่นำเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้าอย่างตรงใจ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายสุพัฒน์  อยู่คงพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยนางสาวปวีณา จูชวน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้การต้อนรับ นายชัยยุทธ  มังศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และคณะผู้บริหารในโครงการหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 11 ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมดูงานของบริษัทฯ พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์เเละทิศทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการต่อยอด Data-Driven Organization นำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านการรับประกันภัย การบริหารจัดการสินไหมทดแทน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางกลยุทธ์การตลาด ยกระดับการให้บริการที่ประทับใจ และการสร้างฐานข้อมูลใหม่แบบองค์รวมบน High-End Technology เพื่อให้มีข้อมูลสำหรับใช้ในการวิเคราะห์อย่างละเอียดครบถ้วนทุกมิติ ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ตลอดจนบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของลูกค้า โดยได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยให้แก่สถานประกอบการของลูกค้าอย่างครบวงจร รวมถึงให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ลูกค้าเพื่อให้เกิด Risk Improvement ช่วยลดความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต พร้อมทั้งยังได้ร่วมชมพิพิธภัณฑ์กรุงเทพประกันภัยซึ่งได้รวบรวมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button