ข่าวประกัน

ไทยประกันชีวิตดูแลลูกค้ารอบด้าน ขยายความคุ้มครองโรคอัลไซเมอร์ทุกระยะแห่งแรก

ไทยประกันชีวิตพัฒนานวัตกรรมสินค้าขยายความคุ้มครองโรคอัลไซเมอร์ครอบคลุมทุกระยะของโรคเป็นแห่งแรก ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ “ไทยประกันชีวิต พร้อมเพย์ 108 โรคร้าย” โดยไม่คิดเบี้ยฯ เพิ่ม ขานรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย

นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการวางแผนการเงินส่วนบุคคล หรือ Life Solutions Provider บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในรูปแบบเฉพาะบุคคล ผ่านการส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่มั่งคั่ง และชีวิตที่ดีให้กับผู้เอาประกันภัย และคนในสังคม

ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) หรือ “AD” จึงถือเป็นโรคภัยคุกคามสำหรับผู้สูงอายุ และในอนาคตคาดว่าจะมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายการรักษาโรคอัลไซเมอร์เพิ่มสูงขึ้นตาม ซึ่งอาจเพิ่มภาระทางการเงินแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ขณะเดียวกันผู้ป่วยอัลไซเมอร์มีความต้องการการดูแลระยะยาว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อครอบครัวและคนใกล้ชิด

ดังนั้นบริษัทฯ จึงขยายความคุ้มครองโรคร้ายแรงของสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ “ไทยประกันชีวิต พร้อมเพย์ 108 โรคร้าย” ครอบคลุมการรักษาโรคอัลไซเมอร์ในทุกระยะ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงทางเลือกการรักษาที่ดีที่สุด และลดภาระครอบครัวในระยะยาว โดยได้ขยายความคุ้มครองครอบคลุมการรักษาโรคอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้นรวมผลประโยชน์สูงสุด 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ระยะปานกลางรวมผลประโยชน์สูงสุด 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และความคุ้มครองเดิมกรณีป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เฉพาะระยะรุนแรง รวมผลประโยชน์สูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

โดยการขยายความคุ้มครองดังกล่าวครอบคลุมทั้งผู้เอาประกันภัยปัจจุบันและรายใหม่ที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพไทยประกันชีวิต พร้อมเพย์ 108 โรคร้าย โดยไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม ซึ่งไทยประกันชีวิตถือเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ขยายความคุ้มครองครอบคลุมโรคอัลไซเมอร์ในทุกระยะ ทั้งนี้ สำหรับผู้เอาประกันภัยปัจจุบัน วันที่มีผลคุ้มครองจะเป็นวันเดียวกันทุกกรมธรรม์คือตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยจะมีระยะเวลารอคอยสำหรับความคุ้มครองระยะเริ่มต้นและปานกลางของโรคอัลไซเมอร์ 90 วัน นับจากวันที่มีผลคุ้มครอง สำหรับผู้เอาประกันภัยรายใหม่ ความคุ้มครองจะเป็นวันเดียวกับวันเริ่มสัญญา มีระยะเวลารอคอย 90 วันเช่นกัน

สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ “ไทยประกันชีวิต พร้อมเพย์ 108 โรคร้าย” ให้ความคุ้มครองครอบคลุมสูงสุดถึง 8 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคมะเร็ง, กลุ่มอวัยวะและระบบต่าง ๆ ที่สำคัญ, กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด, กลุ่มระบบประสาท, กลุ่มโรคร้ายอื่น ๆ , กลุ่มโรคเด็ก, กลุ่มโรคผู้สูงอายุ และกลุ่มโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน ทั้งนี้ โรคอัลไซเมอร์ถือเป็นโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท

ด้าน นายเคียน ฮิน ลิม ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เพื่อสร้าง Ecosystem ในการดูแลผู้เอาประกันภัยอย่างครบรอบด้าน บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด พัฒนานวัตกรรมด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ทั้งในด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเสริม รวมถึงส่งเสริมความเข้าใจและการป้องกันโรค และภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทยให้กับผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่สนใจ

ที่ผ่านมาบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงความต้องการ และเหมาะสมสำหรับผู้เอาประกันภัยแต่ละบุคคล พร้อมดูแลเคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงชีวิต (Life Stage) ทุกจังหวะชีวิต (Life Event) และทุกการใช้ชีวิต (Lifestyle) ตามเจตนารมณ์ทางธุรกิจ (Business Purpose) ที่มุ่งก้าวสู่การเป็น Life Solutions Provider พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ “การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน”

สำหรับผู้สนใจสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพไทยประกันชีวิต พร้อมเพย์ 108 โรคร้าย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://product.thailife.com หรือสอบถามตัวแทนฯ ไทยประกันชีวิต หรือโทร. 1124

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button