ข่าวประกัน

เมืองไทยประกันชีวิต ผนึกโรงพยาบาลคู่สัญญา 38 แห่งขยายระยะเวลาให้บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รักษาตัวต่อเนื่อง

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจ การอำนวยความสะดวก และการลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้กับผู้เอาประกันภัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยควบคุม เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมืองไทยประกันชีวิต ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 38 แห่ง ขยายระยะเวลาในการให้บริการพบแพทย์และได้รับยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ ผ่านทางโทรเวชกรรม (Telemedicine)” สำหรับผู้เอาประกันภัยมีโรคเรื้อรังและมีนัดตรวจติดตามการรักษา โดยได้ทำการขยายระยะเวลาให้บริการดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีความประสงค์ใช้บริการ Telemedicine นี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยเดิมที่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลที่ให้บริการตามที่กำหนด โดยเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการติดตามและต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยบริการดังกล่าวจะครอบคลุมการพบแพทย์ และการสั่งยา ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม ที่มีผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และโรงพยาบาล กำหนด)

สำหรับบริการ Telemedicine Samitivej Virtual Hospital ยังคงให้บริการตามเงื่อนไขปกติ ครอบคลุมทั้ง การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไข้เดิมของทางโรงพยาบาล ครอบคลุมทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

โดยสามารถรับบริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง จากโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้ง 38 แห่ง ได้ตามช่องทาง ดังนี้

กรุงเทพมหานคร
Samitivej Virtual Hospital กรุงเทพฯ ช่องทางการรับบริการ Application MTL Click
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค กรุงเทพฯ โทร. 02 804 8959 ต่อ 1414 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bgp9751l
โรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุงเทพฯ โทร. 02 022 7662 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @chcservice
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพฯ โทร. 02 348 7000 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @Theptarin
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพฯ โทร. 02 340 6499 ต่อ 1888,1889 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line : insurance1988
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 กรุงเทพฯ โทร. 02 109 1111
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 กรุงเทพฯ โทร. 092 281 0262 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @bpk9hospital
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพฯ โทร. +662 011 4833 , +662 011 4899 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bumrungradhospital
โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯโทร. 062-489-9594 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line : 0624899594
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กรุงเทพฯ โทร. 062 590 6883 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line :1doctorp
โรงพยาบาลพญาไท 1 กรุงเทพฯ โทร. 1772
โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพฯ โทร. 063 225 9095
โรงพยาบาลพญาไท 3 กรุงเทพฯ โทร. 1772
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กรุงเทพฯ โทร. 02 944 7111 ต่อ 4309
โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @praram9hospital
โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @vejthani
โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejChinatown
โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejThonburi
โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร 02 391 0011

ภาคกลาง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @rtbinter
โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 ปทุมธานี โทร. 065 724 2973 หรือ
ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : crmonline

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 สมุทรปราการ โทร 089 094 1579 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @CHG1609
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 สมุทรปราการ โทร. 02 109 3111 ต่อ 1503,1506
โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ สมุทรปราการ โทร. 02 109 3222 ต่อ 10115-10116
โรงพยาบาลมหาชัย 1 สมุทรสาคร โทร. 034 424 990-4 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachaihospital
โรงพยาบาลมหาชัย 2 สมุทรสาคร ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachai2hospital

ภาคตะวันออก
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ชลบุรี โทร. 038 259 999 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bphhospital
โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ชลบุรี โทร. 038 317 333 ต่อ 2102 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @PTS789
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ชลบุรี โทร. 095 207 8523 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line : 889uvZUP
โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี ชลบุรี โทร. 033 038 988 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @schtele

ภาคเหนือ
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์ โทร. 1254 กด 2 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official :@srisawan
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก โทร 093-134-3366

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา นครราชสีมา โทร. 044-015-999 ต่อ 3211 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @BANGKOKRATCHASIMA
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น ขอนแก่น โทร. 043-366-444 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @925lcmck

ภาคใต้
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต โทร. 076 254 425
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต โทร. 096 646 5208 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน ID Line : bsimed
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ สงขลา โทร. 1719 หรือ 074 272 800
โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี โทร. 077 956 789 ต่อ 1051,1061 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @gwc6368r

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.muangthai.co.th หรือติดต่อเมืองไทยประกันชีวิต โทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรง

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และโรงพยาบาล กำหนด

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button