ข่าวประกัน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ผนึกภาคธุรกิจประกันภัยถอดบทเรียนร่วมสร้างอนาคตธุรกิจประกันภัยสู่ความยั่งยืน

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ธุรกิจประกันภัยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ถึงแม้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาบริษัทประกันวินาศภัยจะพบกับวิกฤติอย่างหนักกับการรับประกันภัยสุขภาพ โดยเฉพาะการประกันภัยโรคระบาดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แต่ทุกภาคส่วนของธุรกิจประกันภัยได้ร่วมแรงร่วมใจฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และก้าวผ่านมาด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพให้กับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างหลักประกันทางการเงิน การดำรงชีวิต และการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ต่อไป แต่เนื่องจากปัจจุบันการประกอบธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงความเสี่ยงอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นความท้าทายสำหรับภาคธุรกิจประกันภัยที่ต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การประกันภัยในโลกดิจิทัลและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงได้จัดสัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 27 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “Building a Future-Proof Insurance Industry” เพื่อนำเสนอโลกทัศน์ที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และกลุ่มอินทัช และ นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) รวมทั้งเปิดเวทีในการเสวนาหัวข้อ “Building a Sustainable Insurance Ecosystem” เพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตให้กับธุรกิจประกันภัยไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหารของหน่วยงานที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของภาคธุรกิจประกันภัย ได้แก่ นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และนายจิตวุฒิ ศศิบุตร นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและถอดบทเรียนจากสถานการณ์วิกฤติในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา รวมถึงโอกาสและความท้าทายในการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตให้ธุรกิจประกันภัยเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้เรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการสัมมนากว่า 250 คน ซึ่งสมาคมฯ เชื่อมั่นว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ภาคธุรกิจประกันภัยได้มาร่วมกันกำหนดอนาคตของธุรกิจประกันภัยให้ก้าวไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลได้อย่างแน่นอน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button