ซีเอสอาร์

โครงการ “ปันน้ำใส ด้วยน้ำใจไทยประกันชีวิต”ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนไทย

ปัจจุบันสถานศึกษาและชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดารยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดทั้งในการอุปโภคและบริโภค บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เป็นบริษัทที่มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างความยั่งยืนผ่านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและสังคม ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้องค์กร ตามวิสัยทัศน์การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการ “ปันน้ำใส ด้วยน้ำใจไทยประกันชีวิต” มอบโรงเรือนกรองน้ำดื่มสะอาดแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 8 แห่งทั่วภูมิภาค

โครงการ “ปันน้ำใส ด้วยน้ำใจไทยประกันชีวิต” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงคนในชุมชนได้มีน้ำดื่มที่สะอาดถูกหลักอนามัย สามารถใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งมอบโรงเรือนกรองน้ำสะอาดแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 8 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล บ้านคลิตี้ล่าง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี 50 ปี (บ้านห้วยกระแสน) อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1 อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

พร้อมกันนี้ทีมฝ่ายขายจิตอาสาไทยประกันชีวิตยังได้ร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมสันทนาการ และมอบสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ อาทิ ทาสีโรงอาหาร ปลูกต้นไม้ มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในแต่ละพื้นที่อีกด้วย

ไทยประกันชีวิตมุ่งส่งมอบคุณค่าตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนบน 3 ด้านหลัก คือ Environment Social และ Governance หรือ ESG ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการปันน้ำใส ด้วยน้ำใจไทยประกันชีวิต เป็นหนึ่งในโครงการที่เสริมสร้างสังคม (Social) ของบริษัทฯ ขณะเดียวกันไทยประกันชีวิตยังมุ่งปลูกฝังบุคลากรในการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองในฐานะ “ผู้ให้” และร่วมส่งต่อคุณค่าให้กับสังคมไทยต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button