อื่นๆ

“Esri Thailand” ผนึกกำลัง “ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ” ผุดฮับข้อมูลสภาพแวดล้อมพยากรณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดกับ ‘กรุงเทพฯ’ ในช่วง 100 ปีข้างหน้า

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ จากความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก ประกาศความร่วมมือกับ “ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab by MQDC)” ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ที่ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอนาคตของการใช้ชีวิต ด้วยเทคโนโลยีในการคาดการณ์อนาคต ร่วมกันพัฒนาสุดยอดฮับข้อมูลสภาพแวดล้อม “Urban Hazard Studio” เพื่อพยากรณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกับกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึง 100 ปีข้างหน้า

นางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์ ประธานบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันโลกต้องเผชิญกับความท้าทายด้านภัยพิบัติหลากหลายมากขึ้น จากความแปรปวนของสภาพอากาศและภาวะโลกร้อน ก่อให้ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก ซึ่งทาง “Esri Thailand” และ “ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ” ได้เห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมและป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น จึงทำให้เกิดความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยการนำความชำนาญของทั้งสองบริษัทมาร่วมพัฒนา “ฮับข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมและพยากรณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นช่วง 100 ปีข้างหน้า” ไม่ว่าจะเป็นด้านน้ำท่วม มลพิษ ภาวะโลกร้อน หรือแม้แต่ภัยแล้งต่าง ๆ ให้ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนำข้อมูลไปช่วยยกระดับการวางแผนรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมคาดการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนเมือง โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

อีเอสอาร์ไอ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ และซอฟแวร์ ArcGIS ที่สามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ประมวลผล และแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ “รูปภาพ” หรือ “แผนที่” แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่แค่การทำ Visualization หรือ Analysis เท่านั้น แต่ยังสามารถทำ Prediction เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้แม่นยำมากขึ้นอีกด้วย

ด้าน ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ “ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ” กล่าวว่า ในความร่วมมือครั้งนี้ ระหว่างทีมนักวิจัยฯ กับบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ทางศูนย์วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่ออนาคต โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการคาดการณ์เพื่อสะท้อนภาพของชุมชน หากเกิดภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมแสดงผลผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งการเก็บข้อมูลวิเคราะห์อนาคตนั้น ต้องทำการติดตามและปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ศูนย์วิจัยฯ ยังมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทะเล อากาศ พื้นดิน น้ำแข็ง และสิ่งมีชีวิต โดยผ่านแพลตฟอร์มข้อมูล “Earth Pulse”

ดร.การดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ เป็นศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาแห่งแรกที่ก่อตั้งโดยภาค อสังหาริมทรัพย์ของไทย ทำการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่ออนาคต เพื่อสร้างอนาคตที่ดี ให้กับมนุษยชาติ โดยใช้เครื่องมือการคาดการณ์อนาคตเพื่อสะท้อนภาพของการอยู่อาศัย การทํางาน การ เรียนรู้ การใช้เวลาว่าง การคมนาคมขนส่ง และบริบทของความยั่งยืน มุ่งวิเคราะห์ข้อมูล สํารวจและคาดการณ์ พร้อมสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือกับนักอนาคตศาสตร์ระดับประเทศและนานาชาติ ทั้งจากหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมไปถึงเครือข่ายภาคประชาชนต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่การออกแบบอนาคตที่ดีขึ้นร่วมกัน

ทั้งนี้ สำหรับฮับข้อมูลที่พัฒนาร่วมกันระหว่าง Esri Thailand และ ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ได้เริ่มต้นเปิดตัวด้วยการคาดการณ์พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากข้อมูลระดับน้ำบนแผนที่ ผ่านการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ ซึ่งมี รศ.ดร. เสรี ศุภราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญในคณะทำงานระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change) เป็นที่ปรึกษา โดยใช้ชุดข้อมูลปริมาณน้ำฝนในรอบ 100 ปี ทำให้น้ำเหนือหลากล้นจากแม่น้ำแล้วไหลบ่าลงมา รวมถึงชุดข้อมูลจาก ArcGIS Living Atlas เช่น ค่าระดับน้ำที่แม่น้ำ ค่าความสูงพื้นที่ (DEM) ค่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น (Sea Level Rise) จากรายงานล่าสุด ฉบับที่ 6 (IPCC-AR6) พายุ Hurricane แบบเรียลไทม์ และนํามา Visualization ผ่านแอปพลิชันที่พัฒนา ด้วยซอฟต์แวร์จาก Esri เพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อน และหลากหลายให้เข้าใจง่าย ซึ่งนอกจากจะแสดงผล ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์แล้ว จุดเด่นของแอปพลิเคชันนี้ยังทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงพื้นที่อีกด้วย เช่น น้ำท่วมบริเวณนี้ เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้ต่ำกว่าพื้นที่อื่น ๆ เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนด้านต่างๆ เช่น การวางผังเมือง การขนส่ง อสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://bit.ly/UrbanHazardStudio

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button