ข่าวประกัน

BKI ฟื้นตัวแข็งแกร่ง ไตรมาส 3 ปี 2565 ทำกำไร 981.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 210% เบี้ยประกันภัยรับรวม 7,146.2 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของกรุงเทพประกันภัย ไตรมาส 3 ของปี 2565 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 7,146.2 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 11.7 มีกำไรสุทธิ 981.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 210.9 ฟื้นตัวแข็งแกร่งหลังวิกฤติโควิด-19 พร้อมจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 (ก.ค.-ก.ย.) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 7,146.2 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 มีผลกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงิน 313.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 119.6 สาเหตุหลักมาจากการรับประกันภัยโควิดที่สิ้นสุดความคุ้มครองตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ส่งผลให้ค่าสินไหมทดแทนสุทธิลดลงจากปีก่อน 1,892.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงกว่าร้อยละ 43.0

มีกำไรสุทธิจากการลงทุน 705.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 426.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 279.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 65.6 ซึ่งเป็นผลมาจากการขายหลักทรัพย์ โดยมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,019.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 187.1 เเละเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 981.7 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 9.22 บาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1,867.0 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 210.9 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งขาดทุนสุทธิ 885.3 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2565 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 19,496.3 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 ขาดทุนสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงิน 6,999.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1,427.0 มีกำไรสุทธิจากการลงทุน 4,782.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 272.5 ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,217.4 ล้านบาท เมื่อบวกรายได้ภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 2,170.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 363.2 และขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 20.38 บาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565

กรุงเทพประกันภัยยืนยันในความแข็งแกร่งด้านเงินทุน เงินกองทุน และสินทรัพย์ที่มั่นคง พร้อมการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ปรับตัวให้เท่าทันทุกสถานการณ์ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเเละสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น เเละผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม ตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นมาตลอดระยะเวลากว่า 75 ปี เพื่อพัฒนาองค์กรเเละดูแลสังคมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button