ข่าวประกัน

ศาลฯ มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการสินมั่นคงประกันภัย และพร้อมเดินหน้าจัดทำแผนฟื้นฟูฯ

ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) และตั้งบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ทำให้อำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ และบรรดาสิทธิตามกฏหมายของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ยกเว้นสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลตกแก่ผู้ทำแผน

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ทำแผนจะดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการและเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ ทั้งนี้ผู้ทำแผนจะพยายามอย่างเต็มที่ในการเจรจากับนักลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้สินไหมโควิด และจะแจ้งให้ท่านทราบถึงขั้นตอนในการยื่นคำขอรับชำระหนี้โดยเร็วที่สุด

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะดูแลเจ้าหนี้สินไหมโควิด ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และจะจัดเตรียมแผนฟื้นฟูฯ ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมกับท่านมากที่สุด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือและยอมรับจากท่าน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดทำแผนฟื้นฟูฯ ได้สำเร็จ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการจะไม่ส่งผลต่อความพร้อมและความสามารถในการรับประกันและจ่ายสินไหมให้กับผู้เอาประกันภัยประเภทอื่นที่ไม่ใช่โควิด บริษัทฯ พร้อมให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงรักษาคุณภาพและความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการดังเดิม หากท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ สามารถติดต่อได้ที่ call center 1596

บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณผู้เอาประกันภัย ตัวแทน นายหน้า และคู่ค้าทุกรายที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง และกราบขออภัยผู้เอาประกันภัยโควิดทุกท่าน ที่บริษัทฯ ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ จนทำให้เกิดความไม่สะดวกหลายๆ ด้านในช่วงเวลาที่ผ่านมา และขอยืนยันว่า บริษัทฯ พร้อมจะรับผิดชอบและทำหน้าที่ดูแลผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ได้รับประโยชน์และความเป็นธรรมอย่างสุดกำลังความสามารถ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button