อื่นๆ

เงินติดล้อ ชวนซ่อมเครดิตเสีย สร้างเครดิตดี เริ่มต้นชีวิตใหม่ทางการเงินที่ยั่งยืนได้ที่เงินติดล้อ

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR กล่าวว่า ที่ผ่านมาเงินติดล้อให้บริการทางการเงินกับกลุ่มลูกค้ารายย่อย ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือไม่มีแหล่งรายได้แน่นอน (underbanked) ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคาร และยังเป็นปัญหาความเลื่อมล้ำทางการเงินเรื้อรังที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เพราะปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่สามารถสร้างประวัติทางการเงินเพื่อให้มีเครดิตที่ดีได้ เพราะการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเครดิตบูโร ถึงแม้ดูผิวเผินเหมือนจะเป็นผลดีกับผู้กู้ที่ไม่มีเครดิตหรือผู้กู้ที่อาจเคยมีประวัติการชำระหนี้ไม่ดี แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งการใช้บริการกับสถาบันการเงินที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเครดิตบูโร จะทำให้ผู้กู้เสียสิทธิในการสร้างประวัติที่ดีทางการเงิน เพราะทำให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินไม่สามารถนำข้อมูลประวัติการชำระหนี้ไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ในอนาคต นอกจากนี้ ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย (non-bank) ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครดิตบูโรเพื่อลดต้นทุนการให้บริการ และยิ่งไปกว่านั้น ผู้ประกอบการบางรายยังใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเครดิตบูโร มาเป็นเครื่องมือส่งเสริมการตลาดผ่านข้อความคุ้นตาที่ว่า “ไม่เช็คเครดิตบูโร” เพื่อจูงใจให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจผิด และตัดโอกาสการสร้างประวัติทางการเงินให้ลูกค้าอีกด้วย

ทั้งนี้ จากปัญหาที่เกิดขึ้น เงินติดล้อเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหา จึงได้จัดทำแคมเปญ “กู้ง่าย ไม่ค้ำ” และสื่อสารผ่านภาพยนตร์โฆษณาในช่องทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ เพื่อเชิญชวนผู้ใช้สินเชื่อที่อาจเคยสะดุด ผิดพลาด เปรียบเหมือนมีรอยแผลเป็นบนประวัติการเงิน ให้หันกลับมาซ่อมและสร้างประวัติทางการเงิน เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประโยชน์ของเครดิตบูโร โดยเนื้อหาในภาพยนตร์โฆษณามีจุดเด่นเรื่องการขอสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ ที่ง่าย เครดิตไม่ดีก็คุยได้ ไม่ต้องใช้คนค้ำ เพื่อคลายความกังวลใจให้กับผู้ขอสินเชื่อ อีกทั้งยังสื่อสารสร้างการรับรู้กับประชาชนเกี่ยวกับวิธีการซ่อมเครดิตเสีย สร้างเครดิตดี ด้วยการสร้างประวัติการผ่อนชำระหนี้ที่ดีเพื่อให้แผลเป็นบนประวัติการเงินจางลง และยังเป็นการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการสินเชื่อกับเงินติดล้อซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโร เปรียบเหมือนกับผู้ขอสินเชื่อได้ทั้งเงินทุนและยังได้รับสิทธิในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ทางการเงินกับเงินติดล้อ เพื่อสร้างประวัติทางการเงินที่ดี และสร้างโอกาสในการเข้าใช้บริการทางการเงินกับธนาคาร ซึ่งอาจมีต้นทุนที่ต่ำกว่าได้ในอนาคต ภายใต้ความเชื่อว่าลูกค้ามีความตั้งใจรับผิดชอบหนี้ของตนเองเป็นอย่างดี โดยจากข้อมูลลูกค้าผู้ขอสินเชื่อกับเงินติดล้อประมาณ 90% สามารถสร้างประวัติการชำระหนี้ที่ดี และตัวเลขหนี้เสียของลูกค้าเงินติดล้อในช่วงกลางปีที่ผ่านมามีสัดส่วนหนี้เสียเพียง 1.39% เท่านั้น สะท้อนถึงความตั้งใจในการผ่อนชำระหนี้และวินัยทางการเงินได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ผู้ขอสินเชื่อยังได้รับ “บัตรติดล้อ” บัตรกดเงินสดหมุนเวียนไม่กดใช้ไม่เสียดอกเบี้ย ที่จะช่วยให้ผู้ขอสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ สามารถกดเงินสดตามวงเงินสินเชื่อของตนเองได้สะดวกผ่านตู้ ATM ของธนาคารพาณิชย์ชั้นนำทั่วประเทศกว่า 50,000 แห่ง ตลอด 24 ชม. เพื่อให้ลูกค้าผู้ถือบัตรสามารถเข้าถึงเงินทุนในยามที่ต้องการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และยังช่วยลดขั้นตอนการยื่นเอกสารขอสินเชื่อใหม่ ลดต้นทุนการเดินทางมารับบริการที่สาขาอีกด้วย

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม ”เครดิตบูโร” ก่อตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรหลักด้านบริการข้อมูลเครดิตที่มีคุณภาพสำหรับสถาบันการเงิน มีหน้าที่จัดเก็บประวัติการชำระหนี้ตามข้อเท็จจริงของผู้ขอสินเชื่อซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก และเปิดให้สมาชิกสามารถใช้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในระบบ เพื่อนำข้อมูลไปใช้บริหารจัดการเงินกู้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในแง่มุมของประชาชน ”เครดิตบูโร” เปรียบเหมือนตู้เก็บประวัติการชำระหนี้ตามข้อเท็จจริงของผู้ใช้บริการสินเชื่อ และเมื่อผู้ใช้สินเชื่อมีความต้องการจะขอสินเชื่ออีกครั้ง สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกสามารถเข้ามาขอเปิดตู้ดูข้อมูลประวัติการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อได้ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งปัจจัยในการพิจารณาร่วมกับความสามารถในการชำระหนี้อื่นๆ เช่น รายได้ หรือหลักประกัน เป็นต้น ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าแม้ผู้ขอสินเชื่อจะประกอบอาชีพอิสระ หรือไม่มีแหล่งรายได้แน่นอน แต่ถ้ามีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดี ประวัติการชำระหนี้ที่ถูกบันทึกไว้ในเครดิตบูโรก็จะดีตามไปด้วย หรือแม้กระทั่งในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่ออาจเคยมีประวัติการชำระหนี้ไม่ดี แต่ปัจจุบันมีความตั้งใจในการผ่อนชำระหนี้ดี ตรงตามที่ตกลงไว้กระทั่งปิดสัญญา หรืออย่างน้อย 1 ปี ข้อมูลประวัติการผ่อนชำระหนี้ที่ดีบนฐานข้อมูลของเครดิตบูโร จะช่วยให้สามารถซ่อมเครดิตเสีย และสร้างข้อมูลเครดิตให้ดีขึ้น ส่งผลให้อนาคตอาจสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกกับเครดิตบูโรมากกว่า 100 แห่ง ที่อาจมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหรือเงื่อนไขที่ดีกว่าได้ นอกจากนี้ ผู้ขอสินเชื่อยังมั่นใจในการเลือกใช้บริการกับสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโรได้ เพราะการเข้าเป็นสมาชิกกับเครดิตบูโรต้องมีเงื่อนไขการดำเนินธุรกิจมากกว่าผู้ประกอบการทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ประกอบการบางรายที่ดำเนินธุรกิจด้วยความไม่โปร่งใสและเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคอีกด้วย

ทั้งหมดนี้ สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของเงินติดล้อในการสร้างโอกาสทางการเงินและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เพื่อนำเงินไปใช้แก้ปัญหาหรือฟื้นฟูกิจการของตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบอีกด้วย สำหรับผู้สนใจรับชมโฆษณาชุด “กู้ง่าย ไม่ค้ำ” ได้ที่ช่องทาง YouTube เงินติดล้อ และ Facebook เงินติดล้อ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tidlor.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center หมายเลข 088-088-0880 ตลอด 24 ชม.

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button