ข่าวประกัน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับสมาคมประวินาศภัยไทยและบริษัทประกันภัยมอบหมวกนิรภัย จำนวน 126,117 ใบ เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ในนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร รับมอบหมวกนิรภัยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 126,117 ใบ จากนายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และประธานกรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมด้วยนางสาวพรรณี ปิติกุลตัง กรรมการผู้จัดการ ในพิธีแถลงข่าวและรับหมวกนิรภัยโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ตามที่ทางกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายด้านปลอดภัยดีและเดินทางดี เรื่องการปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด เพื่อให้คนกรุงเทพฯ มีวินัยจราจรเป็นระเบียบมากขึ้น โดยใช้การรณรงค์สร้างจิตสำนึกวินัยจราจร กฎหมายจราจรระเบียบการใช้ยานพาหนะและประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดคุณลักษณะการขับขี่ที่มีวินัยและปลอดภัยเป็นวงกว้าง

จากผลการสำรวจของมูลนิธิไทยโรดส์และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน พบว่าอัตราเฉลี่ยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ในกรุงเทพมหานครมีอัตราเฉลี่ยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กที่ 25 เปอร์เซ็นต์ โดยทางกรุงเทพมหานครได้มีการสำรวจพบว่ามีนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์และไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมากถึง126,117 คน จากนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 260,000 คน โดยนักเรียนที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยมีมากถึงร้อยละ 48 ของนักเรียนทั้งหมด ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีหมวกนิรภัยสวมใส่ในการเดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ทุกคน และเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนในเด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมด้วยบริษัทประกันภัย 7 แห่งได้แก่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท นำสินประกันภัยจำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด(มหาชน) บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพจำกัด (มหาชน) และบริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย) จึงได้ร่วมกันสนับสนุนหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก ให้กับโรงเรียนจำนวน 437 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 126,117 ใบ ให้แก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เดินทางโดยสารรถจักรยานยนต์ไปเรียน ได้มีหมวกนิรภัยสวมใส่ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยหมวกนิรภัยที่สนับสนุนนี้จะมอบให้ทางโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครที่จะนำไปให้เด็กยืมใช้เป็นเทอมๆ ไป และให้เด็กใช้หนึ่งคนต่อหนึ่งใบ

โดยทางกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินการประสานโรงเรียนในสังกัด เพื่อรับมอบหมวกนิรภัยและวางมาตรการในการส่งเสริมให้มีการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจะมีการบริหารจัดการระบบยืมหมวกนิรภัยแก่นักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ทั้งเดินทาง พร้อมผู้ปกครอง และเดินทางโดยรถจักรยานยนต์รับจ้าง และมีการประเมินผลโครงการหลังจากที่โรงเรียนได้ส่งมอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนเป็นระยะเวลา 90 วัน

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรหมวกนิรภัยนั้นจะมีแนวทางบริหารจัดการและดูแลรักษาหมวกนิรภัยได้แก่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและดูแลรักษาหมวก , จัดทำทะเบียนหมวกนิรภัยและบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับหมวก , จัดทำสถานที่เก็บ/วางหมวกนิรภัยที่เหมาะสม , มีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน/ผู้ปกครอง ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสาร , มีการดูแลรักษาและทำความสะอาดหมวกนิรภัยเป็นประจำทุกอาทิตย์ และเมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ จะมีการสำรวจการเดินทางและตรวจสอบจำนวนหมวกที่เสียหายชำรุดเพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไป

ความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าเด็กนักเรียนที่ได้รับหมวกไปแล้วจะได้ใส่จริงเพราะจะให้ครูที่อยู่หน้าโรงเรียนคอยรับเด็กในช่วงเช้าสังเกตว่าเด็กมีสวมหมวกนิรภัยทั้งไปและกลับหรือไม่ นอกจากนี้จะมีการรณรงค์เรื่องการขับขี่จักรยานยนต์ให้ปลอดภัย โดยให้ใส่หมวกนิรภัยทั้งไปและกลับ ให้ขับขี่เลนซ้ายเพื่อความปลอดภัย ให้หยุดรถตรงทางข้าม หยุดรถที่ไฟเขียวไฟแดง และไม่ขับขี่ย้อนศร ซึ่งจะเริ่มรณรงค์พร้อมกับเด็กและผู้ปกครองควบคู่ไปด้วย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button