ข่าวประกัน

วิริยะประกันภัย จัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 376

นางสาวอำไพ เพชรนที หัวหน้าส่วนใบอนุญาตขับรถ กรมการขนส่งทางบก และนางชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมในโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” รุ่นที่ 376 ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้างจิตสำนึกการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมวินัยจราจรให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์มือใหม่ รวมถึงผู้ขับขี่ที่ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อน โดยมุ่งหวังเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้น้อยลง ทั้งนี้ภายหลังการอบรมและทดสอบมีผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์จากโครงการฯ ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 26 คน จากผู้เข้าอบรมทั้งหมด 42 คน ณ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ บริษัทฯ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2533 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ วิชากฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล รวมถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัย อีกทั้งยังจัดให้มีการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และสอบปฏิบัติขับรถยนต์ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในวันเวลาราชการ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการนี้สามารถผลิตผู้ขับขี่ที่มีวินัยและขับรถยนต์อย่างปลอดภัยเกือบ 50,000 คน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button