ข่าวประกัน

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA)จัดงานมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่ 22 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ เดอะ แบงเควท ฮอลล์ แอท นาทอง กรุงเทพฯ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จัดพิธีมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 (National Agent Awards – NAA 2022) อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องตัวแทนประกันชีวิตที่มีความพยายามมุมานะในการพิชิตการเป็นสุดยอดตัวแทนประกันชีวิต ภายใต้ชื่องาน “Starry Night” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ร่วมกล่าวแสดงความยินดี โดยมี คุณฐิติ ยศอนันตกุล นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน , คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทต่างๆ ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัล โดยงานนี้มีคุณประสิทธิ์ โรจนาภากุล เป็นประธานการจัดงาน

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ (NAA) จะต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิต มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลบังคับใช้อยู่ และต้องเป็นสมาคมตัวแทนประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ตัวแทนประกันชีวิตที่จะได้รับรางวัลจะต้องผ่านคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด ดังนี้

  • นับผลผลิตเบี้ยประกันปีแรก นำส่งและอนุมัติ ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลา 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564
  • ผลผลิตเบี้ยประกันปีแรกของการประกันชีวิตประเภทสามัญ ที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป (นับ 100 %) เบี้ยประกันที่มีระยะเวลาการชำระเบี้ยตั้งแต่ 2-6 ปีให้นับ 10% ต่อปีตามระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันของเบี้ยปีแรก (แบบที่มีระยะเวลาชำระเบี้ย 2 ปี นับ 20% / 3 ปี นับ 30% / 4 ปี นับ 40 % / 5 ปี นับ 50% / 6 ปี นับ 60% ของเบี้ยปีแรก)
  • เบี้ยประกันชำระครั้งเดียว ( นับ 6 % ของเบี้ยประกันปีแรก )
  • ประกันชีวิตควบการลงทุน ใช้เกณฑ์เดียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสามัญ
  • ผลผลิตเบี้ยประกันปีแรกของการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม (นับเฉพาะเบี้ยประกัน ตามจำนวนเดือนที่นำส่งจริงในปีที่ทำผลงาน)
  • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (พี.เอ) ( นับ 100 % )
  • ประกันหมู่ทุกประเภท ( นับ 10 % ของเบี้ยประกันปีแรก )
  • จำนวนรายไม่ต่ำกว่า 12 ชีวิต
  • อัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ 75% ( ลิมร่า 13 เดือน )
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งอาชีวปฏิญาณ ตามระเบียบของนายทะเบียนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.

ในปีนี้มีผู้เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 328 คน จากตัวแทนทั่วประเทศ กว่า 250,000 คน มีการมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานอันดับที่ 1-3 โดยมี คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล และดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.เป็นผู้มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานอันดับที่ 4-10 โดยมี ตัวแทนที่ได้รับรางวัล 10 อันดับแรก ดังนี้

อันดับที่ 1 คุณรสริน โมคา บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ยประกัน 56,577,177 บาท

อันดับที่ 2 คุณศรินรัตน์ เจริญคุณาสิทธิ์ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 50,364,456 บาท

อันดับที่ 3 คุณสิริกร สวิตตานุวัฒน์ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 49,634,438 บาท

อันดับที่ 4 คุณอธิธัญท์ เกียรติไกรวัลศิริ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 43,541,794 บาท

อันดับที่ 5 คุณเพชรรัตน์ รงค์บัญฑิต บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ยประกัน 43,285,729 บาท

อันดับที่ 6 คุณวัลลภ ก้อนมณี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 41,659,480 บาท

อันดับที่ 7 คุณอัญชนา ชุนหสุวรรณ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 38,242,170 บาท

อันดับที่ 8 คุณนิวัฒน์ ศิลปะเสริฐ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 37,946,000บาท

อันดับที่ 9 คุณสุวิมล เพ็ชร์กระ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 31,992,833 บาท

อันดับที่ 10 คุณณัฏฐา ติชะวาณิชย์ บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ยประกัน 27,385,537 บาท

ในปีนี้มีผู้ได้รับคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 328 ท่าน จาก 14 บริษัท ดังนี้

บริษัท เอไอเอ จำกัด จำนวน 158 ท่าน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 53 ท่าน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 27 ท่าน

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 21 ท่าน

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 14 ท่าน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 14 ท่าน

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 12 ท่าน

บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 ท่าน

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 ท่าน

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 ท่าน

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ท่าน

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ท่าน

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ท่าน

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ท่าน

ทางสมาคมฯ ยังมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับรางวัลทุกอันดับ โดยมี คุณชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ คปภ. ด้านกำกับ ร่วมด้วย คุณชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และ คุณจอม จีระแพทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย รวมทั้งอดีตนายกของสมาคมฯ เป็นผู้มอบรางวัลด้วย

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและภาพความประทับใจ อีกทั้งยังสนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงของศิลปินวง ลิปตา ซึ่งมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งงานนี้มีผู้สนับสนุนหลักและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

รางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ (NAA) ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดรางวัลหนึ่งของสุดยอดตัวแทนประกันชีวิตระดับประเทศ ที่ทางสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สมาคมฯขอแสดงความยินดีกับตัวแทนที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ จะเป็นอีกหนึ่งคุณวุฒิที่จะช่วยพัฒนาการเติบโตในด้านผลผลิตของตัวแทนในประเทศไทย และทางสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณบริษัทประกันชีวิตทุกแห่งที่ได้ให้การสนับสนุน คุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ด้วยดีเสมอมา

*สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้รับรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 ได้ที่ : https://thaifa.or.th/naa/

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button