ข่าวประกัน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เตรียมความพร้อมให้บริษัทสมาชิกปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ จัดการสัมมนา “แนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียด และเสริมสร้างความเข้าใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมของธุรกิจประกันวินาศภัยในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยอ้างอิงตามแนวปฏิบัติที่ทางสมาคมฯ ได้จัดทำขึ้น

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ได้จัดการสัมมนา “แนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นายปิยะ วราอุบล ประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ นางสาวอมรรัตน์ ศรีกัลยาณบุตร และนางลลิตา สุวรรณรัตน์ รองประธานคณะกรรมการฯ ร่วมด้วย นางสวพร สัตตบุศย์ และนางสาวกัญชวีร์ ศิริคำ คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ร่วมกันบรรยายสรุปถึงภาพรวมของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของธุรกิจประกันวินาศภัย และร่วมเสวนาถึงแนวปฏิบัติของธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จากประเด็นคำถามและข้อหารือต่าง ๆ ที่บริษัทสมาชิกได้ส่งมาสอบถามก่อนการจัดสัมมนา รวมทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากบริษัทสมาชิกได้มีโอกาสสอบถามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้กับบริษัทสมาชิกให้มีความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยงานสัมมนานี้มีผู้แทนจากบริษัทสมาชิกฯ ผู้แทนจากคณะกรรมการประกันภัยและชมรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนาผ่านทางระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) รวมทั้งสิ้นกว่า 400 คน

“การจัดสัมมนา แนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของสมาคมฯ ในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ทางสมาคมฯ ได้จัดทำขึ้นให้บริษัทสมาชิกทราบ เพื่อให้แต่ละบริษัทสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้และปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ต่อไป” นายอานนท์ วังวสุ กล่าวปิดท้าย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button