ข่าวประกัน

BKI ยึดมั่นความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจำปี 2564 โดยบริษัทฯ ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการที่บริษัทฯ มีกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกขั้นตอน มีการจัดอบรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและจริยธรรมธุรกิจ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคู่ค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button