ข่าวประกัน

“ประกันภัยไทยวิวัฒน์” ส่งมอบโอกาสด้านการศึกษาและสาธารณสุขผ่านโครงการ Caring is Giving ให้ด้วยใจให้ด้วยรักคิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต สร้างหลักประกันที่มั่นคงให้คนไทย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVI มอบเงินบริจาคในโครงการ “Caring is Giving ให้ด้วยใจให้ด้วยรัก” ให้ 3 หน่วยงานได้ แก่ สภากาชาดไทย, มูลนิธิรามาธิบดีฯ และมูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพด้านสาธารณสุข และการศึกษา แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,100,000 บาท]

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านสาธารณสุขต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต ต้องการการโอบอุ้ม รวมไปถึงเยาวชนที่กำลังเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ “ประกันภัยไทยวิวัฒน์” ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่วง ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน กับภารกิจใหม่ภายใต้โครงการ ‘Caring is Giving’ #ให้ด้วยใจให้ด้วยรัก มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และส่งเสริมสาธารณสุข โดยเฉพาะด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต ด้วยการบริจาคเงินให้หน่วยงานละ 700,000 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,100,000 บาท เพื่อสนับสนุนหน่วยงานหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภากาชาดไทย, มูลนิธิรามาธิบดี และมูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นมูลนิธิเพื่อเด็กและหน่วยงานทางการแพทย์ และในฐานะที่เชื่อมั่นในอุดมการณ์เดียวกัน กลุ่มลูกค้าของประกันภัยไทยวิวัฒน์ จึงได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ด้วย

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โดยนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเงินบริจาค จำนวน 700,000 บาท ให้กับสภากาชาดไทย โดยนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ เพื่อร่วมสมทบแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนขยาย เพื่อเพิ่มพื้นที่และความเชื่อมโยงการให้บริการผู้ป่วยนอกกับอาคารผู้ป่วยนอกเดิม (อาคาร ภปร) และยกระดับมาตรฐานการคัดกรองผู้ป่วย มีการให้บริการทางการแพทย์ด้วยระบบทางไกล รองรับสังคมและเทคโนโลยีในอนาคต โดยมีความสะดวก รวดเร็ว คุ้มค่าและยั่งยืน

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โดยนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเงินบริจาค จำนวน 700,000 บาท ให้กับ มูลนิธิรามาธิบดี โดย รศ.นพ.วิชัย ประสาทฤทธา กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อร่วมสมทบในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ให้สามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือดูแลผู้ป่วยวิกฤตจากโรคต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ได้เป็นศูนย์กลางการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ของโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องจัดหาเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการรักษาพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วยต่อไป

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โดยนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเงินบริจาค จำนวน 700,000 บาท ให้กับ มูลนิธิยุวพัฒน์ โดยคุณโมนา ศิวรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อร่วมสมทบเป็นทุนการศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนขาดโอกาสที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ กว่า จำนวน 7,956 คน ทั่วประเทศ ให้ได้มีโอกาสเรียนหนังสือต่อจนจบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งประคับประคองไม่ให้นักเรียนทุนหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคัน พร้อมการติดตามและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทุนอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้โครงการ Caring is Giving ให้ด้วยใจให้ด้วยรัก เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการสนับสนุนคนไทยให้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ และให้เด็กเยาวชนไทย ได้อยู่ในระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ไปสู่การมีอาชีพที่มั่นคง ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ในโอกาสที่ก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ ปีที่ 71 ยังคงเดินหน้า “คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต” เป็นหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยด้วยนวัตกรรมการประกันภัยต่อไปอย่างยั่งยืน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button