ข่าวประกัน

เอไอเอ ประเทศไทย ปักธงสู่การเป็น Digital Insurer แห่งแรกในประเทศพร้อมดึงกลยุทธ์ ABCDE เสริมนวัตกรรมแกร่ง เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย

เอไอเอ ประเทศไทย ปักธงเดินหน้าคงความเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศไทย(1) ชูกลยุทธ์ ABCDE ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อก้าวสู่โลกใหม่ มุ่งเตรียมพร้อมเป็น Digital Insurer แห่งแรกของประเทศ พร้อมประกาศผลประกอบการอันแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทเอไอเอและความสำเร็จของเอไอเอ ประเทศไทย ปี 2564 ที่คว้าส่วนแบ่งการตลาดยอดขายประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) และประกันสุขภาพสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขึ้นแท่นผู้นำบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยที่พร้อมให้บริการและคำปรึกษาด้านการใช้ชีวิต เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา Healthier, Longer, Better Lives ภายในงานแถลงข่าวออนไลน์ “Ask Kris?” ปีที่ 2 ในธีม “Your New Verse”

ผลประกอบการและความสำเร็จของเอไอเอ ประเทศไทย ปี 2564(2)

ส่วนแบ่งการตลาดเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่ ร้อยละ 23 คิดเป็นมูลค่า 23,542 ล้านบาท

ส่วนแบ่งการตลาดเบี้ยประกันภัยรับรวม ร้อยละ 26 คิดเป็นมูลค่า 157,446 ล้านบาท

ส่วนแบ่งการตลาดยอดขายประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) ร้อยละ 40(3) คิดเป็นมูลค่า 4,740 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ส่วนแบ่งการตลาดยอดขายประกันกลุ่ม Employee Benefit (EB) ร้อยละ 18(3)

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ในปีที่ผ่านมา ถือเป็นอีกปีที่ท้าทายสำหรับธุรกิจวินาศภัยและประกันชีวิต แต่ในวิกฤติ เอไอเอ ประเทศไทย ได้มองเห็นโอกาสและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนของเรา คือต้องการส่งมอบบริการและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย (Omni Channel) ของเอไอเอ ให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมไม่ว่าจะจากช่องทางใด ซึ่งความสำเร็จของเอไอเอ ประเทศไทยในปี 2564 ท่ามกลางวิกฤติต่าง ๆ นั้น มาจากความมุ่งมั่นตั้งใจของพนักงานทุกฝ่ายและตัวแทนประกันชีวิตทุกท่านที่ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อช่วยให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา Healthier, Longer, Better Lives

“สำหรับแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 รวมถึงปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ทั้งจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย ในขณะที่คนไทยยังไม่พร้อมเกษียณ โดยเอไอเอจะช่วยคนไทยวางแผนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ประกันสังคมที่ถูกปรับลดลง(4) เราจึงเน้นให้คนไทยเข้าถึงประกันสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเพื่อช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน ให้ผู้เอาประกันภัยอุ่นใจยิ่งขึ้น อีกทั้ง อัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น เอไอเอก็พร้อมนำเสนอโอกาสด้านอาชีพตัวแทน AIA Financial Advisor หรือ AIA Life Advisor ที่จะช่วยสร้างอนาคตที่มั่นคง และสร้างคุณค่าต่อตัวเองและผู้อื่น นอกจากนี้ เอไอเอ ยังสามารถคงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสในทุกมิติ ด้วยการพัฒนาระบบการทำงานและการบริการโดยใช้กลยุทธ์ ABCDE มาเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อส่งมอบบริการและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยวางแผนทางการเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งและมั่นคง พร้อมมอบความคุ้มครองด้านชีวิตและสุขภาพที่ครอบคลุมทุกช่วงชีวิตของคนไทย”

กลยุทธ์ ABCDE ที่จะผลักดันองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งได้อย่างยั่งยืน ประกอบไปด้วย

A – Agency Transformation การพัฒนาช่องทางตัวแทนประกันชีวิตให้ทันสมัย ผลักดันสู่การเป็น Digital Agent ในอนาคต ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาการบริการแก่ลูกค้า เช่น นวัตกรรม AIA iSign ที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถทำประกันชีวิตได้แบบไม่ต้องพบหน้ากัน เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทางและลดการสัมผัส อีกทั้งยังช่วยให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพแม้ในยามวิกฤติ

B – Business Partner Acceleration การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของช่องทางพันธมิตร เอไอเอมุ่งมั่นมองหาพันธมิตรใหม่ ๆ เพื่อสร้างอีโคซิสเทม (Ecosystem) ให้กับลูกค้าได้อย่างครบวงจร

C – Customer Centricity การมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สำหรับการพัฒนาในทุก ๆ ก้าว เพื่อให้ตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด

D – Digitalisation Journey การวางเส้นทางไปสู่ยุคดิจิทัล กับการเป็น Digital Insurer โดยมุ่งเฟ้นหาและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการหมุนไปอย่างรวดเร็วของโลกดิจิทัล

E – ESG (Environmental, Social and Governance) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยผ่านกลยุทธ์ ESG ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล รวมถึงพันธกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทเอไอเอกับ AIA One Billion ที่มุ่งมั่นส่งเสริมให้คนทั่วเอเชียกว่าพันล้านคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นภายในปี 2030

อนาคต เอไอเอ สู่การเป็น Digital Insurer

เอไอเอเริ่มและวางรากฐานเพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital Insurer มาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับตัวให้ทันยุคสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเราใช้ TDA Strategy (Technology, Digital and Analytics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก (Insight) และความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า รวมถึงการปรับใช้ภายในองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงาน และตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นระบบการทำงานภายในและบริการดิจิทัลต่าง ๆ เช่น

AIA iSign นวัตกรรมแรกที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนประกันชีวิตในการบริการลูกค้า ตอบโจทย์การซื้อประกันทุกรูปแบบได้โดยไม่ต้องพบหน้ากัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีตัวแทนประกันชีวิตใช้งาน AIA iSign แล้วกว่า 54.4% ของตัวแทนประกันชีวิตทั้งหมด (5)

ALive Powered by AIA แอปพลิเคชันผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับทุกคนในครอบครัว ที่มอบความรู้และบริการด้านสุขภาพอย่างครบครัน ช่วยดูแลคนไทยทุกคน ไม่เฉพาะสำหรับลูกค้าเอไอเอเท่านั้น โดยปัจจุบันมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันนี้แล้วกว่า 436,000 ราย (6)

AIA iService แอปพลิเคชันที่ครอบคลุมทุกเรื่องกรมธรรม์ ที่ลูกค้าสามารถจัดการด้วยตัวเองได้แค่ปลายนิ้ว รวมถึงบริการ iClaim ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องสินไหมและตรวจสอบสถานะผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันนี้

ภายในปีนี้ เราจะสร้างประสบการณ์ในโลกดิจิทัลแบบไร้รอยต่อกับแอปพลิเคชันใหม่จากเอไอเอที่ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการ

ล่าสุดได้ร่วมมือกับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ AIA x RISE Accelerator ซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญของเอไอเอ ประเทศไทย ที่จะได้เรียนรู้และร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อช่วยส่งเสริมให้เอไอเอส่งมอบประสบการณ์เหนือระดับให้แก่ลูกค้า และยกระดับธุรกิจประกันชีวิตไทยให้พร้อมก้าวสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

“ทั้งนี้ เอไอเอตั้งเป้าที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา และเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าตลอดกาล เพื่อช่วยให้คนไทยมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรง มั่งคั่ง และมั่นคง ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ และด้วยกลยุทธ์ที่แน่วแน่นี้ ผมเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถผลักดันให้เอไอเอครองใจลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ และพร้อมเป็นผู้นำ Digital Insurer ของไทย” นายกฤษณ์ กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา:

(1) ข้อมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทย ณ เดือนมกราคม 2565

(2) ข้อมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทย ประจำปี 2564

(3) เบี้ยประกันภัยรับรายใหม่: เบี้ยประกันภัยรับปีแรก (FYP) + เบี้ยประกันภัยรับชำระครั้งเดียว (SP)

(4) ข้อมูลจาก มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

(5) ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

(6) ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button