การค้า การส่งออก

ผู้ส่งออกไทยมีเฮ! ใช้สิทธิ RCEP ส่งออกไปเกาหลีใต้ได้เพิ่มอีก 1 ประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าต่อขยายขอบเขตการให้บริการในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ RCEP ผู้ส่งออกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหรือยกเลิกภาษีสำหรับการส่งออกไปยังเกาหลีใต้ได้ทันทีที่ความตกลง RCEP มีผลบังคับใช้กับเกาหลีใต้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จากเดิมที่ RCEP มีผลบังคับใช้กับ 10 ประเทศสมาชิก

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศในฐานะผู้ดูแลการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form RCEP) และกำกับดูแลการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองโดยผู้ส่งออกที่ได้รับอนุญาต (Self-Certification by approved exporter) ภายใต้ความตกลง RCEP ได้เปิดให้บริการออก Form RCEP รวมถึงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับอนุญาต (Approved exporter) มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เพื่อให้ผู้ส่งออกไทยสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการส่งออกไปยังประเทศสมาชิก RCEP ที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ โดยเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 ความตกลง RCEP มีผลบังคับใช้กับประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา สปป.ลาว สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ แต่ขณะนี้มีประเทศสมาชิก RCEP ที่ได้ยื่นสัตยาบันสารเพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้เพิ่มเติมแล้ว 2 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ที่ความตกลง RCEP จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และมาเลเซีย ที่ความตกลง RCEP จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ ยังขาดสมาชิกอาเซียน 3 ประเทศที่ RCEP ยังไม่มีผลบังคับใช้ คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมา

“ขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศจึงได้เดินหน้าต่อเนื่อง โดยได้เปิดระบบที่เกี่ยวข้องกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมการส่งออกไปยังเกาหลีใต้เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติด้านถิ่นกำเนิดของสินค้า (ROVERs) ระบบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form RCEP) และระบบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับอนุญาต (Self-Certification) ส่งผลให้ผู้ส่งออกไทยสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง RCEP สำหรับการส่งออกไปยังเกาหลีใต้ได้ทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับใช้กับเกาหลีใต้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และกรมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขยายระบบให้ครอบคลุมการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียที่ RCEP กำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ต่อไป” นายพิทักษ์ฯ กล่าว

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTAs ถือเป็นอาวุธสำคัญสำหรับการส่งออกและเป็นแต้มต่อให้แก่ผู้ประกอบการของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตกลง RCEP เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการ ทั้งในด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าที่สามารถสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าจากภาคี สมาชิก 14 ประเทศทำให้สินค้าได้คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ง่ายขึ้น การมีกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเดียวกันในแต่ละสินค้าของประเทศสมาชิกที่ช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการผลิตเพื่อส่งออกไปยัง 14 ประเทศ และด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วย Self-certification ที่ผู้ประกอบการสามารถรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองได้บนเอกสารทางการค้าหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แตกต่างจากความตกลงอื่นที่อาเซียนเคยมีกับประเทศคู่เจรจา

กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการใช้สิทธิประโยชน์ด้านถิ่นกำเนิดสินค้าของไทยภายใต้ FTAs พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งในด้านการให้คำปรึกษาสำหรับการใช้สิทธิประโยชน์ และการยกระดับการบริการต่าง ๆ ของกรมด้วยนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อที่ผู้ประกอบการไทยจะได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTAs ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีต่างๆ ได้ที่ สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ โทร. 1385 หรือไลน์แอปพลิเคชันชื่อบัญชี “@gsp_helper”

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button