ข่าวประกัน

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวแบบประกันสุขภาพใหม่ “ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า” และ “สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า”

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ เปิดตัวแบบประกันสุขภาพใหม่ “ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า (iHealthy Ultra)” ที่จะช่วยวางแผนรับมือกับค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น ทั้งความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและการวางแผนสุขภาพไปพร้อมๆ กัน และ “สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า (MEA Extra)” ที่คุ้มค่า เหมาะกับทุกวัย เบาใจเรื่องค่ารักษาพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ในการมีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง พร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

คุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในปัจจุบันผู้คนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ และเตรียมความพร้อมในการวางแผนด้านค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ผู้คนตื่นตัวในเรื่องการดูแลตนเอง และครอบครัว และพร้อมรับมือกับสถานกาณ์ที่ไม่คาดฝัน อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้กำหนด “มาตราฐานประกันสุขภาพใหม่” หรือ New Health Standard ซึ่งได้ปรับปรุงสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ให้มีผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ทันสมัย และสอดคล้องกับเทคโนโลยีของการรักษาในปัจจุบันที่วิวัฒนาการทางการแพทย์ช่วยให้การรักษาอาการป่วยได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่นั่นก็หมายถึง ค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นในอนาคตอีกด้วย บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงตามความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้า รวมถึงสอดคล้องกับมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ และมุ่งมั่นส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมาก โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาแบบประกันสุขภาพ “ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า” ให้มีสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน-นอก การคลอดบุตร การรักษาฟัน การรับบริการโดยพยาบาลพิเศษขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือที่บ้านซึ่งเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ และการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง รวมถึงการเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุดทั้งในไทย ที่สามารถเข้ารับการรักษาโดยแพทย์ทางเลือกได้ (ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองแต่ละแผน) นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้พัฒนา “สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า (MEA Extra)” ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ใช้ชีวิตได้อย่างไร้ความกังวลมากยิ่งขึ้น”

แบบประกันสุขภาพ “ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า” จะช่วยวางแผนรับมือกับค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพได้ดีขึ้น สามารถตอบโจทย์ด้านการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและการวางแผนสุขภาพไปพร้อมๆ กัน โดยมีจุดเด่น อาทิ

•คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกด้วย 6 แผนความคุ้มครอง วงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อรอบปีกรมธรรม์สูงสุด 100 ล้านบาท
•คุ้มครองมากขึ้น รับประกันตั้งแต่อายุ 6 ขวบ คุ้มครองยาวนานจนถึง อายุ 90 ปี
•วางแผนได้มากกว่า เลือกแผนความคุ้มครองชีวิต และความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมได้
•ครอบคลุมมากกว่า กับการรักษาโรคมะเร็ง โดยการรักษาแบบสมัยใหม่โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)

•ส่วนลดพิเศษค่าเบี้ย หากไม่มีการเคลมและสัญญามีผลบังคับต่อเนื่อง ติดต่อกัน 3 รอบปีกรมธรรม์ประกันภัย รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ 10%
นอกจากนี้ “สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า (MEA Extra)” คุ้มค่า ทุกวัย เบาใจค่ารักษา หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล มีจุดเด่น อาทิ
•คุ้มครองยาว ถึงอายุ 90 ปี อยู่เคียงข้างคุณยาวนานอุ่นใจทุกการรักษา
•คุ้มครองค่ารักษาส่วนเกินสิทธิ สบายใจเมื่อนอนโรงพยาบาลหรือผ่าตัดจ่ายผลประโยชน์ 70% ของค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ
•ครอบคลุมมากกว่า ค่าแพทย์ผ่าตัดจ่ายตามที่จริง และวงเงินค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเป็น 2 เท่าของค่าผ่าตัดตามแผนความคุ้มครอง
•ส่วนลดพิเศษค่าเบี้ย หากไม่มีการเคลมและสัญญามีผลบังคับต่อเนื่อง ติดต่อกัน 3 รอบปีกรมธรรม์ประกันภัย รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ 10%

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำแคมเปญโฆษณาเพื่อสื่อสารแบบประกันสุขภาพ “ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า” ผ่านโฆษณาออนไลน์ 3 ชุด โดยเน้นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ใน 3 ด้าน ซึ่งโฆษณาออนไลน์ชุดแรก ”ความคุ้มครองยาว” เป็นด้านอายุการรับประกัน ตั้งแต่อายุ 6 – 90 ปี สำหรับชุดที่สอง “คุ้มครองครบ” ให้ความคุ้มครองการรักษา และการป้องกัน ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ และชุดที่สาม “คุ้มครองเต็มที่” เป็นการให้ความคุ้มครองแบบจัดเต็ม โดยวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 100,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก คุณก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ ตัวแทนของผู้หญิงที่มีความเชื่อมั่น และสุขภาพดี มาร่วมแสดงในโฆษณาทั้งสามชุด โดยโฆษณาชุดดังกล่าว จะเริ่มออกอากาศในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป และสื่อสารไปสู่ทุกกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อโฆษณาออนไลน์

สำหรับลูกค้าที่สนใจ แบบประกันสุขภาพ “ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า” (iHealthy Ultra) และ “สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า (MEA Extra)” สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้แล้ววันนี้ ที่ตัวแทนของบริษัทฯ สำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ และที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือ https://www.krungthai-axa.co.th/th

หมายเหตุ

  • เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนด

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button