การค้า การส่งออก

จุรินทร์ ปั้น Gen Z เป็น CEO ปี65 ลุยลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัยรุ่นชอบ !!

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการปั้น Gen Z เป็น CEO พร้อมด้วยนายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายจุรินทร์ กล่าวว่า สำหรับการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ(MoU)ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือน้องๆ Gen Z ซึ่งเป็นความหวังของครอบครัวและประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นนโยบายที่ตนมอบให้กับกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการเพราะทราบว่าเด็กยุคใหม่ส่วนใหญ่อยากเป็นนายตัวเอง จึงเป็นที่มาของนโยบายที่ตนมอบให้กับกระทรวงพาณิชย์จัดหลักสูตร ปั้น Gen Z เป็น CEO เพื่อให้มีโอกาสเติบโตเป็นนายของตัวเองตามฝันที่เรามี ในประเทศมีน้องๆ Gen zประมาณ 13,000,000 คน มีความสำคัญอย่างยิ่ง และมีความพร้อมในเรื่องการศึกษาการใช้เทคโนโลยี เติบโตในสังคมเทคโนโลยี ถ้าได้รับองค์ความรู้สามารถเติบโตเป็น CEO ในอนาคตได้ จะกลายเป็นแม่ทัพทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัว ตนเองและประเทศได้ต่อไป

ซึ่งโครงการนี้ได้ทำมาปีกว่าแล้ว จนถึงสิ้นปี 64 ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถาบันการศึกษา 94 สถาบัน สามารถปั้น Gen Zให้มีองค์ความรู้เพื่อเตรียมเป็น CEOในอนาคตได้ถึง 20,000 คน และตั้งเป้าหมายปี 65 จะทำให้ได้อีก 20,000 คน คาดว่าจะได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในปีก่อนหน้านี้ เฉพาะภาคเหนือ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น และยังมีสถาบันอาชีวศึกษาอีกหลายสถาบันทางภาคเหนือที่เข้ามาร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในแม่ทัพทางการค้าเศรษฐกิจในอนาคต

โดยหลักสูตรที่เตรียมไว้สำหรับปีใหม่นี้ เช่นความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก ความรู้ขั้นตอนศุลกากร พิธีการศุลกากรสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร ซึ่งเกิดจากความตกลงทางการค้าทั้งระบบทวิภาคีและพหุภาคี เช่น อาเซียนหรือ ไทย-uk และ RCEP ที่เป็นข้อตกลงทางการค้าใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุม GDP 1 ใน 3 ของโลกครอบคลุมประชากร 1 ใน 3 ของโลก มีสมาชิก 15 ประเทศ บังคับใช้เมื่อ 1 ม.ค. 65 มีผลให้ประเทศไทยส่งสินค้าออกไปยังผู้ค้าอีก 14 ประเทศภาษีเป็นศูนย์ 39,000 กว่ารายการ หรือหลักสูตรเจาะลึกแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์และระบบโลจิสติกส์ในระบบการค้าออนไลน์แบบครบวงจร ที่มีเจ้าของแพลตฟอร์มระดับโลกให้ความรู้ทั้ง True HUAWEI TikTok เป็นต้น และวิชาทรัพย์สินทางปัญญาการจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองผลิตภัณฑ์ของเราไม่ให้ถูกละเมิด และสินค้าและบริการที่คาดว่าจะมีศักยภาพในอนาคตแนะแนวธุรกิจวิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญ

รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ส่งออกตัวจริงที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนต่อไปและที่สำคัญเป็นพิเศษปีนี้ตนมอบเป็นนโยบายว่าจะนำ Soft Power เป็นคีย์หลักสำหรับการให้องค์ความรู้ ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพความหลากหลายและไม่แพ้ใครในโลก เราจะเป็นมหาอำนาจด้าน Soft Powerได้ไม่ยาก หรือนำความเป็นคนไทยมาขายคือทรัพยากรล้ำค่าที่สุด ที่เป็นพลังหลักของ Soft Power ของประเทศไทยทั้งวันนี้และวันหน้า เพื่อสอดแทรกในภาพยนตร์อนิเมชั่นดิจิทัลคอนเทนท์ เมื่อเรียนจบแล้วหรือระหว่างเรียนจะมีการฝึกงานกับแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพื่อเป็นช่องทางส่งออกในอนาคต ทั้ง EXIM Bank และ Bitkub ที่กำลังมีชื่อเสียง

หลักสูตรนี้คือความคุ้มค่าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้ลงนามกับกระทรวงพาณิชย์ในวันนี้ว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทั้งสถาบันและน้องๆ Gen Z ขอแสดงความยินดีกับน้องๆและในอนาคตเมื่อเรียนเข้าใจทั้งหมดและปฏิบัติได้จริงแล้ว เราจะกลายเป็นแม่ทัพทางเศรษฐกิจทั้งของตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไป ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จตามที่ฝัน

นายจุรินทร์ กล่าวว่า เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วตนมีโอกาสไปร่วมงานภาพยนตร์ที่ลอสแองเจลิสและดูการผลิตงาน digital content ภาพยนตร์ Walt Disney Nickelodeon ซึ่งมีคนไทยทำงานอยู่ เกิดความรู้สึกเสียดายว่าจะสามารถช่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ digital content ของประเทศไทยได้ จึงได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไปพิจารณา​การใช้ประโยชน์จากศักยภาพของเขาแม้จะปักหลักอยู่ที่โน่นกัน เช่น การเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่เป็นครั้งๆ อันนี้คือสิ่งที่ได้ดำเนินการมาตลอด 2 ปีที่ผ่านมาของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีการดำเนินการด้วยแผนที่ชัดเจนต่อเนื่อง

นายจุรินทร์ กล่าวว่า นโยบายสำคัญที่มอบหมายเป็นพิเศษนอกจากงานประกันรายได้เกษตรกรการส่งเสริม SME Micro SME ส่งเสริมการส่งออก จนทำตัวเลขสูงสุดในประวัติการณ์ท่ามกลางสถานการณ์ covid ทำให้ตัวเลขนำเงินเข้าประเทศ 8.5 ล้านล้านบาทเป็นบวกถึง+ 17.1 % เป็นเพราะทำงานร่วมกับเอกชนอย่างใกล้ชิดด้วยหลักรัฐหนุนเอกชนนำ โดยให้เอกชนเป็นพระเอกตัวจริงในการนำเอาธุรกิจภาพยนตร์และธุรกิจอื่นๆจากตลาดไทยไปสู่ตลาด

“แต่อีกนโยบายสำคัญ คือ soft power กระทรวงพาณิชย์จะต้องเป็นผู้ที่ช่วยส่งเสริม soft power เพื่อที่จะทำให้ soft power ของไทยไปผงาดในตลาดโลกต่อไป ซึ่งประเทศไทยมีจุดแข็งไม่ว่าจะเป็นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตโดยเฉพาะอาหารไทยเป็นที่เลื่องลือและยอมรับไปทั่วโลก

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button