ข่าวประกัน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว 44,470,000 บาท ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากการเสียชีวิตและติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 3,947 ราย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง กรณีเสียชีวิตและติดเชื้อจากโรค COVID-19 ตามโครงการประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) แบบกลุ่ม สำหรับบุคลาการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงสาธารณสุข โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 สมาคมฯ ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยไปแล้วจำนวน 3,947 ราย คิดเป็นเงินรวม 44,470,000 บาท

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า จากการที่สมาคมฯ ได้เข้าไปรับบริหารความเสี่ยงจากการเสียชีวิตและการติดเชื้อจากโรค COVID-19 ของบุคลาการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานด่านหน้าที่ต้องดูแลประชาชนและรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีความห่วงใยในความปลอดภัยของบุคลาการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงสาธารณสุขนั้น

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ร่วมกับบริษัทสมาชิกจำนวน 12 บริษัท มอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรค COVID-19 ดังนี้

1) กรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวหรืออยู่ในภาวะโคม่าจนเสียชีวิต จำนวนวงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท/คน รวมทุนประกันภัยทั้งสิ้น 274,000 ล้านบาท และ

2) กรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ที่ให้ความคุ้มครองกรณี “เจอ จ่าย จบ” จำนวนวงเงินคุ้มครอง 10,000 บาท/คน และกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จำนวนวงเงินคุ้มครอง 10,000 บาท/คน รวมทุนประกันภัยทั้งสิ้น 2,740 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 สมาคมฯ ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงสาธารณสุข ไปแล้วรวมทั้งสิ้น 44,470,000 บาท ดังนี้

กรณีเสียชีวิตด้วยโรค COVID-19 พบว่า มีบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ติดเชื้อ COVID-19 จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต จำนวน 5 ราย คิดเป็นเงินค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 5,000,000 บาท

กรณีติดเชื้อ COVID-19 ประเภท “เจอ จ่าย จบ” พบว่า มีบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 3,947 ราย คิดเป็นเงินค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 39,470,000 บาท

สมาคมฯ มีความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ช่วยกันฝ่าวิกฤติสู้กับโรค COVID-19 ในครั้งนี้ โดยสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความร่วมแรงร่วมใจในแต่ละด้านของทุุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนการนำระบบการประกันภัยมาช่วยในการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้พวกเราทุกคนสามารถฝ่าฟันและก้าวข้ามวิกฤติโรค COVID-19 ไปได้ด้วยกันในที่สุด

อนึ่ง กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มตามโครงการประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบกลุ่ม สำหรับบุคลาการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรมธรรม์ที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือและร่วมสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยจาก สำนักงาน คปภ. มูลนิธิสิริวัฒนภักดี มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัทสมาชิก ได้แก่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย บมจ.ทิพยประกันภัย บมจ.นวกิจประกันภัย บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ.แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ.เดอะ วัน ประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.อาคเนย์ประกันภัย และ บมจ.เอเชียประกันภัย 1950

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button