ข่าวประกัน

เมืองไทยประกันชีวิต รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับประกาศนียบัตรรับรอง การเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย(CAC – Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) ในพิธีรับมอบประกาศนียบัตรในงาน Thailand’s 11th National Conference on Collective Action Against Corruption ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจต้านคอร์รัปชัน” ผ่านระบบ Virtual โดยการรับประกาศนียบัตรในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณ พร้อมดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 จากการรวมตัวขององค์กรภาคธุรกิจ 8 องค์กร ประกอบด้วย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ข้อ ดังนี้ 1.การสร้างการรวมตัวของธุรกิจที่โปร่งใสปราศจากการจ่าย – รับสินบน 2.การยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานที่สามารถควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของภาคธุรกิจเอกชน 3.การร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสมากขึ้น

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button