ข่าวประกัน

BKI มอบทุนการศึกษา BKI Scholarship ให้นักศึกษา สนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

กรุงเทพประกันภัยสนับสนุนด้านพัฒนาทางการศึกษา ในโครงการ BKI Scholarship โดยมอบทุนให้นิสิต นักศึกษาปี 2 จนจบการศึกษาปี 4 พร้อมทุนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดโครงการ BKI Scholarship รุ่นที่ 5 ประจำปี 2564 มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาประกันภัย สาขาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีผลการเรียนและพฤติกรรมดี จำนวน 10 ทุน โดยบริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาต่อคน ปีการศึกษาละ 30,000 บาท พร้อมทุนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จำนวน 200,000 บาทต่อคนต่อปี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดโครงการ BKI Scholarship มาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อให้การสนับสนุนทางการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษากับบริษัทฯ ในการพัฒนาด้านการศึกษา และต่อยอดนิสิต นักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านประกันภัยต่อไป โดยมีนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 – 5 รวมจำนวน 45 คน ทุนการศึกษามูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,990,000 บาท นอกจากนี้ มีนิสิต นักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวและสำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้าร่วมงานมาเป็นส่วนหนึ่งกับกรุงเทพประกันภัยในตำแหน่งงานที่หลากหลาย พร้อมร่วมสร้างความเติบโตไปกับบริษัทฯ ต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button