ข่าวประกัน

กรุงเทพประกันชีวิต ติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2564 สู่ความสำเร็จทางธุรกิจประกัน ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งใน 146 บริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ประจำปี 2564 ภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงิน ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ ตามหลักบรรษัทภิบาล ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนชุมชนและสังคม สู่การขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่กรุงเทพประกันชีวิตได้มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงระยะเวลา ถือเป็นความท้าท้ายในการดำเนินธุรกิจที่ต้องปรับตัวและพร้อมรับมืออยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจตั้งแต่รากฐานที่มั่นคง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถสร้างความมั่นคงให้ครอบครัว รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้า ตัวแทนประกันชีวิต ที่ปรึกษาทางการเงินและพันธมิตรทางการค้า เพื่อสร้างประสบการณ์และความสัมพันธ์แบบบูรณาการ พร้อมต่อยอดและนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของทุกภาคส่วน ตลอดจนการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันให้สังคมไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสดตามนโยบายของรัฐบาล

แม้ในปี 2564 ที่สถานการณ์โควิด-19 เข้ามามีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตของผู้คนในวงกว้าง กรุงเทพประกันชีวิต ยังคงพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในยุคนิวนอร์มอล และมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านสุขภาพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการมอบความคุ้มครองพิเศษให้กับผู้เอาประกันภัย ตามมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับ นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการพิเศษจากทีมแพทย์และพยาบาลจากศูนย์บริการการแพทย์กรุงเทพประกันชีวิต ในการประสานงานและให้คำปรึกษาแก่ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับเชื้อโควิด-19 และอยู่ในระบบ Home Isolation รวมทั้งการมอบชุดกักตัว ที่ประกอบด้วย อุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลตัวเอง อาหารและยา ที่จำเป็นในระหว่างการรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ด้วยความพร้อมในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการมุ่งพัฒนาธุรกิจจากรากฐานที่มั่นคง ผนวกกับการบริหารจัดการที่รองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและต่อยอดด้วยเทคโนโลยี กรุงเทพประกันชีวิต จึงได้สร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งให้ความสำคัญกับดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2564 นั้น ถือเป็นสิ่งยืนยันในการดูแลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนชุมชนและสังคม ทำให้กรุงเทพประกันชีวิตพร้อมที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button