ข่าวประกัน

คปภ. มอบรางวัลผู้ชนะเลิศสุดยอดบอร์ดเกมด้านประกันภัยครั้งแรกของประเทศไทย พร้อมต่อยอดสู่บอร์ดเกมเสมือนจริง (Sandbox virtual table boardgame)

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านประกันภัย (OIC Board Game Innovation) ภายใต้แนวคิด “ความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัย” (Insurance Literacy) พร้อมเปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. เห็นความสำคัญในการพัฒนา สื่อเรียนรู้ด้านประกันภัยที่สอดรับกับรูปแบบการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยมุ่งใช้บอร์ดเกมที่ผสมผสานสาระการเรียนรู้และสอดแทรกความเพลิดเพลินไว้ด้วยกันในการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านประกันภัย สร้างทักษะและประสบการณ์และช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในกลุ่มเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวได้ โครงการในปีนี้ได้รับการตอบรับที่ดี โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมถึง 92 ทีม จากหลากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา นักออกแบบบอร์ดเกมกลุ่ม Startup คนรุ่นใหม่ รวมถึงเจ้าของธุรกิจส่วนตัว

ทั้งนี้ การประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัยในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของวงการประกันภัยไทย ที่เปิดโอกาส ให้ผู้เล่นได้รับความรู้ด้านประกันภัยที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาของบอร์ดเกม ซึ่งนับเป็นสุดยอดการเรียนรู้ที่ผู้เล่นจะได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน แบบไม่ยัดเยียด และเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จึงนับเป็นสื่อกลางด้านประกันภัยที่สมบูรณ์แบบ และสาเหตุ ที่สำนักงาน คปภ. ยังให้ความสำคัญกับบอร์ดเกมกระดาน สวนทางกับความคิดที่ว่า “ในโลกดิจิทัลขณะนี้ที่มองไปทางไหน ก็มีแต่คนเล่นเกมออนไลน์ แต่เมื่อมองให้ชัดเจนที่จริงแล้ว ตลาดดั้งเดิมของบอร์ดเกมยังคงมีอยู่ และผู้คนก็ยังคง ให้ความสนใจอยู่ไม่หายไปจากโลก นั่นเป็นเพราะบอร์ดเกมมีพัฒนาการมายาวนานและสามารถนำมาเล่นในระบบออนไลน์ได้ รวมทั้งบอร์ดเกมเป็นเกมที่จับต้องได้ในโลกแห่งความจริง” ดังนั้น บอร์ดเกม จึงเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่ออนาคตให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นการวางรากฐาน การสร้างความรู้สึกมั่นคงให้กับเยาวชน และตั้งเป้าไปที่การสร้าง Insurance Literacy ซึ่งก็คือ ความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัยให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง

การประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย (OIC Board Game Innovation) ครั้งนี้เปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าร่วมประกวดได้ และได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้คัดเลือกผลงานรอบแรก ให้เหลือ 20 ทีม เพื่อเข้าสู่กระบวนการติวเข้มในรูปแบบ Special Workshop จากโค้ชผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยและบอร์ดเกม เพื่อนำองค์ความรู้และใช้เทคนิคพิเศษต่าง ๆ เฉพาะตัวของแต่ละทีมไปพัฒนาต่อยอดผลงานให้มีความสมบูรณ์และพิเศษมากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะผลิตออกมาเป็น prototype ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาในรอบ 10 ทีมสุดท้าย และนำไปทดสอบเล่นจริงกับ กลุ่มตัวอย่าง เพื่อนำคะแนนส่วนหนึ่งมารวมกับคะแนนจากคณะกรรมการตัดสินในรอบสุดท้ายอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลงาน ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมีความสมบูรณ์และมีความสอดคล้องทั้งในด้าน Knowledge และด้าน Game Play

โดยการตัดสินรอบสุดท้ายในวันนี้ (วันที่ 29 กันยายน 2564) เลขาธิการ คปภ. และคณะผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน คปภ. ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกมระดับประเทศ ได้แก่ ดร.เดชรัต สุขกำหนด ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ คุณวรุตม์ นิมิตยนต์ อุปนายกสมาคมบอร์ดเกม คุณปิติ คุณกฤตยาการ ผู้ก่อตั้งอินสติ๊งค์ เลิร์นนิ่ง และคุณพีรัช ษรานุรักษ์ อาจารย์ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นคณะกรรมการตัดสินโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 3 ส่วน คือ 1) Game Score พิจารณาจากความสนุก ความสมบูรณ์ ความลื่นไหล และความสมดุลของเกม 2) Knowledge Score พิจารณาจากเนื้อหาด้านการประกันภัย และความสอดคล้องระหว่างกลไกเกมกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เล่น 3) การทดลองเล่น โดยกลุ่มตัวอย่าง (Play Test) พิจารณาจากความพึงพอใจจากการเล่นเกม
โดยผลจากการพิจารณาปรากฏว่าทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ได้แก่ “ทีม Over The Moon” ในผลงานเกม Over The Moon มาพร้อมกับจุดเด่นที่แตกต่างออกไปจากทีมอื่น คือใช้วิธีการเล่นแบบ Roll and Write เข้ามาผสมกับเนื้อหาของการประกันภัย ซึ่งผู้เล่นเกมต้องสวมบทบาทเป็นกระต่ายที่มาสร้างอาณานิคมบนดวงจันทร์ ต้องปฏิบัติภารกิจที่ต้องพบเจอภัยพิบัติต่าง ๆ มีแครอทเป็นทรัพยากรที่ต้องบริหารให้ดีว่าจะนำไปใช้เป็นแต้มเพื่อชนะเกม หรือนำไปใช้จ่ายค่าประกันเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยที่เกิดขึ้น ตัวเกมเน้นให้ผู้เล่นเข้าถึงหัวใจของการประกันภัย ด้วยกลไกที่เหมาะ ทั้งกับผู้เล่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเยาวชนอายุ 11-16 ปี ที่สามารถเข้าใจเรื่องการประกันภัยผ่านเนื้อหาเกมและได้รับ ความสนุกสนานควบคู่ไปด้วย

สำหรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ได้แก่ “ทีม FonCher” ในผลงานเกม Smart Life Insurance โดยจุดเด่นของทีมคือการนำเอารูปแบบเกม Working Placement ที่กำลังได้รับความนิยมในแวดวงนักออกแบบบอร์ดเกม มาผสมผสานกับเรื่องราวของการประกันภัย โดยผู้เล่นจะต้องบริหารทรัพยากรคนให้เกิดเป็นเงิน เพื่อนำไปใช้สะสมแต้มความสุข และซื้อประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทำกิจกรรมเพื่อสะสมแต้มความสุข เนื้อหาของเกมเข้าใจง่าย และสื่อสารเรื่องราวของการประกันได้ดี

และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท ได้แก่ “ทีม Done Box” ในผลงานเกม Dice Insurance ที่นำเสนอเกมกระดานแบบใช้ลูกเต๋าหลายลูกมาเทียบเคียงกับ ความเสี่ยงต่าง ๆ ผู้เล่นต้องสวมบทบาทจำลองตัวเองเป็นคนในแต่ละช่วงอายุ มีปณิธานในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไป เพิ่มความตื่นเต้นด้วยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และเชื่อมต่อเรื่องราวของการประกันภัยต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างสนุกและเหมาะสม นอกจากนี้ ทีม Done Box ยังออกแบบบอร์ดเกมโดยจำลองมาจากกรรมธรรม์ที่มีอยู่จริง นับได้ว่าเป็นเกม ที่มีจุดเด่นทั้งในเรื่องของการเลือกอุปกรณ์เปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่เข้าใจง่าย และมีเนื้อหาด้านประกันภัยที่สอดแทรกได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลความคิดสร้างสรรค์ ได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท ได้แก่ “ทีมมันสำปะหลัง” และที่เหลืออีก 7 ทีมจะได้รับรางวัลชมเชย ได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานในโอกาสต่อไป

สำหรับก้าวต่อไปของกิจกรรมนี้ สำนักงาน คปภ. จะบูรณาการกับสมาคมบอร์ดเกมที่เป็นเครือข่ายของผู้คนที่สนใจบอร์ดเกม ร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันให้การนำบอร์ดเกมไปใช้ในการสร้างการเรียนรู้ด้านการประกันภัย โดยจะนำผลงานบอร์ดเกมที่แต่ละทีมได้ใช้เวลาในการพัฒนาร่วมกันมาตลอดระยะเวลาโครงการไปพัฒนาร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านบอร์ดเกม เพื่อผลิตในรูปแบบ Box set เป็นบอร์ดเกมประกันภัย เกมแรกของประเทศไทย และจะนำไปเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศผ่านเครือข่ายอัจฉริยะยุวชนประกันภัย นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. จะต่อยอดพัฒนานำเข้าสู่ระบบบอร์ดเกมเสมือนจริง (Sandbox virtual table boardgame) เพื่อให้สามารถเล่นได้จริงในระบบออนไลน์เพิ่มช่องทางเข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ง่าย และไร้ข้อจำกัดในสังคมปัจจุบันที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม

“ผมขอชื่นชมทุกทีมที่ได้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้โครงการนี้สำเร็จสิ้นเสร็จได้ดีเกินคาดหมาย จากการจัดประกวดเป็นปีแรกของสำนักงาน คปภ. ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัล และขอเป็นกำลังใจให้กับทีมนักสร้างสรรค์ ที่ยังไม่ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ โดยสำนักงาน คปภ. จะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รังสรรค์สุดยอดผลงานกันโอกาสต่อไป และหวังว่าทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตามโครงการฯ จะร่วมเป็นเครือข่ายสำคัญ ในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัย เพื่อให้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต และทรัพย์สิน โดยสามารถชมผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ อันดับ 1 และ 2 ได้ในงาน “Thailand InsurTech Fair 2021” ซึ่งเป็นงานที่เปิดศักราชความยิ่งใหญ่ของสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยครั้งแรกของประเทศไทย โดยในงานจะ delivery การประกันภัย ความรู้ด้านการประกันภัย เทคโนโลยีด้านการประกันภัยในรูปแบบใหม่ให้ถึงมือประชาชนในราคาที่ลดพิเศษ และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2564 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ www.tif2021.com” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button