ข่าวประกัน

ซมโปะ ประกันภัย จับมืออายิโนะโมะโต๊ะ และเอฟดี กรีน

ซมโปะ ประกันภัย จับมืออายิโนะโมะโต๊ะ และเอฟดี กรีน ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นนวัตกรรมพร้อมเปิดตัวโครงการประกันสภาพอากาศแบบพาราเมตริกสำหรับพืชผล “มันสำปะหลัง”ในประเทศไทย

ซมโปะประกันภัย เปิดตัวโครงการประกันภัยสภาพอากาศแบบพาราเมตริกสำหรับพืชผลมันสำปะหลัง” ในประเทศไทย ผนึกกำลัง “อายิโนะโมะโต๊ะ-เอฟดี กรีน” ช่วยลดความเสี่ยงภัยแล้งให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่เป็นพันธมิตรของเอฟดี กรีน นำร่องโครงการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการลดความเสี่ยงและการจัดการครัวเรือนเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภัยธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เช่น ภัยแล้งที่รุนแรง และความไม่มั่นคงของรายได้ครัวเรือนของเกษตรกร ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา โดย บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) ได้จัดทำโครงการประกันภัยพืชผลแบบพาราเมตริก (Parametric) สำหรับชาวนาตั้งแต่ปี 2010 และสำหรับชาวสวนลำไยในปี 2019 ล่าสุด ซมโปะประกันภัย ร่วมกับบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอฟดี กรีน (ประเทศไทย) หรือ FD Green เปิดตัวโครงการประกันสภาพอากาศแบบ พาราเมตริก สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผศ.ชญณา ศิริภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ซมโปะประกันภัย ได้ใช้ประสบการณ์ของบริษัท ในการรับประกันภัยพืชผลแบบ Parametric สำหรับสวนลำไยรวมไปถึงพืชผลอ้อย เพื่อแนะนำนวัตกรรมการประกันภัยสภาพอากาศแบบ Parametric สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่เป็นพันธมิตรกับ FD Green โดยผสมผสานความรู้ในท้องถิ่นเข้ากับการสนับสนุนทางเทคนิคจาก AgriSompoซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเกษตรแบบบูรณาการของ SOMPO International (SI) ที่นำเสนอรูปแบบการประกันภัยพืชผลทั้งแบบดั้งเดิมและแบบนวัตกรรมแก่เกษตรกร ซัพพลายเออร์ในฟาร์ม บริษัทประกัน และธุรกิจการเกษตรอื่น ๆ ที่หลากหลายทั่วโลก”

“บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) ได้นำมันสำปะหลังที่เพาะปลูกในประเทศไทยมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ผงชูรส (โมโนโซเดียมกลูตาเมต) และมีส่วนร่วมในการริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาผ่านธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับปรุงมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการสร้างมูลค่าร่วมกับสังคมและชุมชนท้องถิ่น ความคิดริเริ่มประเภทนี้เรียกว่า ASV (The Ajinomoto Group Creating Shared Value) หรือกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม ซึ่งปัจจุบันมันสำปะหลังมีความเสี่ยงจากภัยแล้ง ดังนั้นบริษัทอายิโนะ โมโต๊ะ (ประเทศไทย) และเอฟดี กรีน ได้ทำการศึกษาโครงการเพื่อสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้การประกันภัยเพื่อรักษาเสถียรภาพในการเติบโตสำหรับเกษตรกรในสังกัด และเพื่อให้เกิดการจัดซื้อมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน”ผศ.ชญณากล่าว

กลุ่มเป้าหมายของการประกันภัยสภาพอากาศแบบพาราเมตริกสำหรับพืชผลมันสำปะหลัง จะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่เป็นพันธมิตรกับเอฟดี กรีน ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อช่วยลดความเสี่ยงภัยแล้งในช่วงระยะเวลาการเติบโตที่สำคัญ โดยจะชดเชยความเสียหายอันเนื่องจากภัยแล้งเมื่อมีปริมาณน้ำฝนสะสมต่ำกว่าการประมาณการทางภูมิอากาศ ซึ่งทางกลุ่มซมโปะจะเดินหน้าสนับสนุนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG ของบริษัทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องผ่านการพัฒนาโครงการประกันภัย เพื่อสนับสนุนการลดความเสี่ยงและการจัดการครัวเรือนเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผศ.ชญณากล่าวทิ้งท้ายว่า ในระหว่างการพัฒนาประกันภัยสภาพอากาศแบบพาราเมตริกสำหรับพืชผลมันสำปะหลังอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) และ เอฟดี กรีน รวมทั้งซมโปะประกันภัย (ประเทศไทย) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ “การแบ่งปันฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการโครงการการประกันภัยสภาพอากาศสำหรับเกษตรกรไทย” กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งซมโปะมีแผนจะร่วมมือกับอายิโนะโมะโต๊ะ และเอฟดี กรีน ในความพยายามที่จะพัฒนาพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย เพื่อให้รายได้ของครัวเรือนเกษตรกรมันสำปะหลังมีเสถียรภาพและลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง โดยใช้ความเชี่ยวชาญระดับโลกของ AgriSompoในการประกันการเกษตรและจัดการความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนพัฒนาการเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button