ข่าวประกัน

คปภ. ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ช่วยเหลือด้านการประกันภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ย่านชุมชนวอล์กกิ้งสตรีท พัทยาใต้

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ร้านเดอะนัชชา เลขที่ 147/1 ถนนวอล์กกิ้งสตรีท พัทยาใต้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นร้านอาหารและผับ ดำเนินกิจการโดยบริษัท คาสเซิล กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเพลิงได้ลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงกว่า 10 คูหา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ในเบื้องต้นได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี เร่งช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายอย่างเร่งด่วนผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการประกันภัยให้กับผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้แล้ว รวมทั้งติดตามและตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยของโรงงานดังกล่าว เพื่อให้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับความเสียหายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี ว่าบริษัท คาสเซิล กรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดทำประกันภัยไว้กับบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดังนี้

  1. การประกันภัยอัคคีภัย 2 กรมธรรม์ ได้แก่ กรมธรรม์เลขที่ 401-21-11-104-00016 (ร้านร้านเดอะนัชชา) เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 8 เมษายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 8 เมษายน 2565 จำนวนเงินเอาประกันภัย 120,000,000 บาท และกรมธรรม์เลขที่ 401-20-11-109-00015 (ร้านอาหาร ฟุซเบกิสถาน) เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 23 กันยายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2564 จำนวนเงินเอาประกันภัย 70,000,000 บาท ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย คือ สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) และส่วนปรับปรุงอาคาร เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตราและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงสต๊อกสินค้า

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ตามกรมธรรม์เลขที่ CPL0020902 เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 25 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีของบุคคลภายนอก อันเกิดขึ้นจากการละเมิด หรือประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้าง จำนวนเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อเหตุการณ์และตลอดระยะความคุ้มครอง

สำหรับการติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทประกันภัยดังกล่าวได้ลงพื้นที่เพื่อติดตาม และเร่งสำรวจภัยเพื่อประเมินความเสียหายแล้ว ทั้งนี้ ได้สั่งการให้สำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมบูรณาการเพื่อให้การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยเป็นไปโดยเร็วและเป็นธรรม

“สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจกับผู้ประกอบการและประชาชนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นนี้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ จึงฝากเตือนมายังผู้ประกอบการและประชาชนควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงภัย โดยควรทำประกันอัคคีภัย หรือการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในอาคารหรือสถานที่ประกอบการให้ครอบคลุมและเต็มมูลค่าของทรัพย์สินนั้น ๆ รวมทั้งการทำประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักที่ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากกรณีที่ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ตามระยะเวลาและรายได้ที่ขาดหายไป ในระหว่างที่กำลังซ่อมแซม ตลอดจนการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ที่ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้ประกอบการมีความรับผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลอื่น และการประกันภัยประเภทอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยงของผู้ประกอบการ เพื่อที่ระบบประกันภัยจะได้เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงและเยียวยาความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยด้านประกันภัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือ Line Chatbot@Oicconnect ข้อมูลอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button