ข่าวประกัน

ไทยประกันชีวิตห่วงใยบุคลากรภายใน มอบความช่วยเหลือกรณีติดเชื้อโควิด-19

ไทยประกันชีวิตพร้อมเคียงข้างดูแลบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งพนักงานสำนักงานใหญ่ สาขา ฝ่ายขาย รวมถึงพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราวรายปี กรณีติดเชื้อโควิด-19 มอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมในอัตรา 1,000 บาทต่อวัน ระหว่างพักรักษาตัว สูงสุดไม่เกิน 14 วัน

นายไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิต ดำเนินนโยบายตามวิสัยทัศน์ People Business ที่ให้ความสำคัญกับคน ผ่านการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกภาคส่วน รวมถึงกำหนดเป้าหมายในการเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ด้วยการส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่มั่นคง และชีวิตที่ดีมีสุขให้กับคนไทย

และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีผู้ติดเชื้อต่อเนื่องในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต บริษัทฯ มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เอาประกันภัย จึงได้มอบการดูแลผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ จัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) เพื่อรองรับผู้เอาประกันที่ติดเชื้อและอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการรักษาใน Hospitel

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับบุคลากรภายในเช่นเดียวกัน เพราะถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรและทรัพย์สินที่มีค่า และเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน จึงได้กำหนดมาตรการดูแลบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยง สร้างความปลอดภัย และลดภาระค่าใช้จ่าย

ล่าสุด บริษัทฯ มอบความช่วยเหลือบุคลากรทั้งพนักงานสำนักงานใหญ่ สาขา รวมถึงพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราวรายปี และฝ่ายขายระดับผู้บริหารหน่วยขึ้นไป กรณีติดเชื้อโควิด-19 โดยมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมในอัตรา 1,000 บาทต่อวัน ระหว่างพักรักษาตัวตามความเป็นจริง สูงสุดไม่เกิน 14 วัน

สำหรับหลักเกณฑ์การมอบเงินช่วยเหลือ จะต้องเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันการติดเชื้อจากการตรวจแบบ RT-PCR หรือแบบ Antigen Test Kits (ATK) และเข้าสู่ระบบการรักษาตามคำวินิจฉัยของแพทย์ในโรงพยาบาล หรือรักษาตัวแบบ Home Isolation หรือสถานพยาบาลที่ภาครัฐกำหนด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป กรณีพนักงานสำนักงานใหญ่ สาขา และฝ่ายขายระดับผู้บริหารศูนย์ขึ้นไปเสียชีวิตจากการเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับพิจารณาเงินช่วยเหลือตามผลประโยชน์ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตหมู่ กรณีฝ่ายขายระดับผู้บริหารหน่วยจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นลำดับขั้นตามผลงาน

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการดูแลบุคลากรทุกภาคส่วนหลากหลายมาตรการ อาทิ การทำงานแบบ Work From Home และ Split Team โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงานทั้งของบุคลากรสำนักงานใหญ่ สาขา และฝ่ายขายให้ราบรื่น และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เอาประกันภัยได้สูงสุด

การจัดให้มีสวัสดิการด้านการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยสนับสนุนค่าฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับพนักงานสำนักงานใหญ่และสาขา พนักงานชั่วคราวรายปี พนักงานทดลองงาน และฝ่ายขายระดับผู้จัดการศูนย์ขึ้นไป คนละ 2 เข็ม สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท

รวมถึงการจัดหาวัคซีนทางเลือก โดยได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในเบื้องต้นจำนวน 1,000 โดส เพื่อดำเนินการฉีดให้กับพนักงานที่ต้องให้บริการด้านธุรกรรมประกันชีวิตแก่ผู้เอาประกันภัย พนักงานที่มีโรคประจำตัว และฝ่ายขายในกทม.และปริมณฑลที่ปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม และอยู่ระหว่างการติดต่อเพิ่มเติม สำหรับพนักงานและฝ่ายขายที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมเป็นกำลังสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมส่งมอบกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ บริจาคเงินสมทบกองทุนศิริราชรักษภิบาล (สู้ภัยโควิด) ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, บริจาคเครื่องออกซิเจน Hi-Flow ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า, และบริจาคชุดป้องกันสารเคมีแบบเต็มตัวพร้อมฮูดคลุมศีรษะ (ชุด PPE) ให้แก่กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก, บริจาคผ้าห่มไทยประกันชีวิตให้กับสถานที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และบริจาคน้ำดื่มไทยประกันชีวิต เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่รับบริการฉีดวัคซีนและบุคลากรทางการแพทย์

“ไทยประกันชีวิตพร้อมดูแลเคียงข้างทุกชีวิตในสังคมไทย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้คลี่คลายลง และขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน” นายไชยกล่าว

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button