ข่าวประกัน

BKI ระดมมอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อหนุนด่านหน้ารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้ผ่านพ้นวิกฤต

ด้วยจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้และความห่วงใยคนในสังคม กรุงเทพประกันภัยไม่หยุดนิ่งที่จะช่วยดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมอบเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลต่างๆ รวมทั้งมอบสิ่งของช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดและผู้ที่เดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมมูลค่าเกือบ 40 ล้านบาท

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด- 19 ระลอกใหม่ในครั้งนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละวันยังคงพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องเข้าระบบการรักษาในสถานพยาบาลมีมากขึ้นทุกวัน ส่งผลให้โรงพยาบาลต่างๆ เกือบทั่วประเทศขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการรักษาผู้ป่วยที่วิกฤต ซึ่งไม่เพียงแต่เครื่องช่วยหายใจเท่านั้นที่ไม่เพียงพอ แต่ยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามซึ่งเปิดขึ้นเฉพาะกิจก็มีความต้องการเป็นอย่างมากเช่นกัน และไม่เพียงเท่านี้ บริษัทฯ ยังได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นอื่นๆ ให้แก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนให้เขาเหล่านั้นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นายชวาล โสภณพนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนางสาวลสา โสภณพนิช ผู้อำนวยการ ธุรกิจนายหน้า จึงได้ร่วมมอบเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาภาวะวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 19,825,336 บาท ดังนี้

•เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูงพร้อมชุดอุปกรณ์ รวมจำนวน 55 เครื่อง มอบให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาชัย โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โรงพยาบาลธัญบุรีโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โรงพยาบาลปากเกร็ด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลปทุมธานี และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

•เตียงสำหรับผู้ป่วย รวมจำนวน 66 เตียง มอบให้แก่โรงพยาบาลสกลนคร

•ชุด CAPR (Controlled Air Purifying Respirator) อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิดส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์ รวมจำนวน 9 เครื่อง มอบให้แก่โรงพยาบาลธัญบุรี โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

•ชุด PPE (Personal Protective Equipment) รวมจำนวน 3,000 ชุด มอบให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อส่งต่อชุมชนคลองเตย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตสาทร วัดสุทธิวรารามในโครงการพระไม่ทิ้งโยม และอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย

•เครื่องผลิตออกซิเจนชนิดพ่นละอองยา รวมจำนวน 120 เครื่อง พร้อมสายออกซิเจนเสียบจมูก 2,400 เส้น มอบให้แก่โรงพยาบาลปากเกร็ด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ ศูนย์แรกรับและส่งต่ออาคารนิมิบุตร ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตสาทร และกลุ่มเส้นด้าย

•รถเข็น Wheelchairs จำนวน 20 คัน มอบให้แก่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม

•เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งเตรียมส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

•เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 100 เครื่อง ซึ่งเตรียมส่งมอบให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขตสาทร และศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตสาทร

•เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ได้แก่ ตู้เย็น ไมโครเวฟ กระติกน้ำร้อน พร้อมของอุปโภคที่จำเป็นอื่นๆ มอบให้แก่ศูนย์พักคอยสำหรับเด็กป่วยโควิด-19 (เกียกกาย)

•ถุงซิปสำหรับบรรจุศพผู้เสียชีวิต จำนวน 100 ชุด มอบให้แก่วัดสุทธิวรารามในโครงการพระไม่ทิ้งโยม

•เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอื่นๆ เช่น น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าห่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น ฯลฯ มอบให้แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี สถานพยาบาลและชุมชนต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ทั้งนี้ กรุงเทพประกันภัยได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆ ด้านให้แก่คนในสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะในด้านสาธารณสุข ซึ่งก่อนหน้านี้ในวาระบริษัทฯ ครบรอบ 70 ปี ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดโครงการความดีไม่มีสิ้นสุด ซึ่งหนึ่งในโครงการดังกล่าวที่สำคัญคือการมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาณและความดันสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ให้แก่โรงพยาบาลทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยได้มีการมอบรวมจำนวน 44 เครื่อง คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 19,375,000 บาท และเมื่อรวมกับการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในมูลค่า19,825,336 บาทแล้ว เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,200,336 บาท

ทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นตั้งใจและจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้ของกรุงเทพประกันภัยที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการมอบอุปกรณ์การแพทย์ในครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เป็นด่านหน้าสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วย ด้วยมุ่งหวังว่าจะช่วยลดอัตราการสูญเสียชีวิตลงได้มากที่สุด

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button