ข่าวประกัน

FWD ประกันชีวิต ห่วงใยลูกค้า ขยายความคุ้มครองกรณีติดเชื้อโควิด-19ครอบคลุมการรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ดูแลและห่วงใยลูกค้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขยายความคุ้มครองผู้ติดเชื้อโควิด-19

การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน (Home Isolation) และการดูแลรักษาด้วยระบบชุมชนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 (Community Isolation) ภายใต้ความคุ้มครองสุขภาพ กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) กรณีผู้ป่วยใน (IPD) และกรณีค่าชดเชยรายวัน (HB) ตามประกาศของคำสั่งนายทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทั้งประกันสุขภาพรายบุคคลและรายกลุ่ม มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามคำสั่งนายทะเบียน 43/2564 ของ คปภ. ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

สำหรับเงื่อนไขความคุ้มครองของผู้ติดเชื้อโควิด-19 และได้รับการยืนยันจากแพทย์ให้เข้ารับการรักษาด้วยรูปแบบ Home Isolation และ Community Isolations มีรายละเอียดดังนี้

แบบประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
จ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามความจำเป็นทางการแพทย์และที่จ่ายจริง ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

แบบประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD)
อนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอกตามความจำเป็นทางการแพทย์ และที่จ่ายจริงไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

แบบประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก และค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (OPD & IPD)
จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์ และที่จ่ายจริงได้ตามวงเงินผู้ป่วยนอกก่อน หากใช้วงเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเต็มสิทธิ์

อนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอก ตามความจำเป็นทางการแพทย์ และที่จ่ายจริงตามวงเงินผู้ป่วยใน ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

แบบประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันการเข้ารักษาในโรงพยาบาล (HB)

คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 14 วัน นับจากวันที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในที่สถานพยาบาล แต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ

นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า FWD ประกันชีวิต มอบความอุ่นใจให้ลูกค้าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนี้ เพราะเราอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องห่วง เพราะ FWD ประกันชีวิต พร้อมที่จะสนับสนุนและดูแลให้ทุกคน “Celebrate living” ได้ ทุกวัน และเราหวังว่าการขยายความคุ้มครองดังกล่าวจะช่วยคลายกังวลให้ลูกค้าน้อยลงในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต โทร. 1351 ทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

*ผู้ที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ เช่น

(1) อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป

(2) มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กิโลกรัม/ม.² หรือน้ำหนักตัวมากกว่า 90 กิโลกรัม)

(3) มีโรคส่วนตัว ดังต่อไปนี้ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD stage 3, 4) โรคหัวใจและหลอด เลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ หรือโรคอื่นๆ ตามดุลพินิจของแพทย์

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button