ข่าวประกัน

สภาธุรกิจประกันภัยไทย แต่งตั้งนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ คนใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย ครั้งที่ 1/2564-2566 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 (ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet) มีมติแต่งตั้ง นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย ประจำปี 2564-2566 แทน นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ ซึ่งครบวาระการบริหารลงเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 พร้อมแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ นายสาระ ล่ำซำ รองประธาน นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เลขาธิการ และนายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต รองเลขาธิการ และมีคณะกรรมการจากภาคธุรกิจประกันภัยร่วมเป็นกรรมการรวมทั้งหมด 12 คน โดยมีวาระการบริหาร 2 ปี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยโดยรวมให้มีความก้าวหน้าตามภารกิจต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้

สภาธุรกิจประกันภัยไทย ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 เป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ซึ่งประกอบด้วย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัยของประเทศไทยให้มีความมั่นคงอย่างมีเสถียรภาพ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button