ข่าวประกัน

เอไอเอ ประเทศไทย ขยายความคุ้มครองกรณีติดเชื้อโควิด 19ครอบคลุมการรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation

เอไอเอ ประเทศไทย ประกาศขยายความคุ้มครองให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีติดเชื้อโควิด 19 ได้อุ่นใจมากขึ้น ด้วยการขยายความคุ้มครองสำหรับการดูแลรักษาพยาบาลแบบ Home Isolation และ การดูแลรักษาพยาบาลแบบ Community Isolation เพื่อตอบรับกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังคงทวีความรุนแรงในปัจจุบัน จนส่งผลให้สถานพยาบาลที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ พร้อมเป็นการสนับสนุนมาตรการของกระทรวงสาธาณสุขในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด 19 ผ่านวิธีแยกกักตัวในที่พัก (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) โดยเป็นไปตามประกาศ คปภ. ทั้งประกันสุขภาพรายบุคคลและรายกลุ่ม จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามคำสั่งนายทะเบียน 43/2564 ของ คปภ. ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ท่ามกลางวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบในหลากหลายมิติต่อคนไทยทั้งประเทศ เอไอเอ ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการมอบความคุ้มครองที่เหมาะสมให้ผู้เอาประกันภัยทุกท่านได้บรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และเพิ่มความอุ่นใจในสภาวการณ์ดังกล่าว พร้อมการขานรับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข และ คปภ. ด้วยการขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมการรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation เมื่อมีการติดเชื้อโควิด 19 ตามผลประโยชน์ความคุ้มครองในกรมธรรม์ สุดท้ายนี้ในนามของเอไอเอ ประเทศไทย ขอให้คนไทยเชื่อมั่นว่า เอไอเอยืนยันที่จะอยู่เคียงข้างคนไทยเพื่อร่วมกันเอาชนะวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ ที่เรายึดถือมาตลอดระยะเวลากว่า 83 ปี”

สำหรับเงื่อนไขความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด 19 และได้รับการยืนยันจากแพทย์ให้เข้ารับการรักษาด้วยรูปแบบ Home Isolation และ Community Isolations มีรายละเอียดดังนี้

กรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยใน (IPD) เอไอเออนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล (ค่ายา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) และ ค่าตรวจรักษา (ค่าแพทย์ Telemedicine) ตามความจำเป็นทางการแพทย์ที่กำหนดที่กำหนดตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) และ มีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก (OPD) เอไอเออนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล (ค่ายา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) และ
ค่าตรวจรักษา (ค่าแพทย์ Telemedicine) ตามความจำเป็นทางการแพทย์ที่กำหนดตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัย โดยให้ความคุ้มครองในส่วนของผลประโยชน์ OPD ก่อน ทั้งนี้หากมีส่วนเกินจะให้ความคุ้มครองต่อในผลประโยชน์ IPD

นอกจากนี้ สำหรับกรมธรรม์ที่มีสัญญาเพิ่มเติมครอบคลุมถึงผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน (HB) หรือ ค่าชดเชยรายได้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการจ่ายค่าชดเชยรายวัน หรือ ค่าชดเชยรายได้ ไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันที่
มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวแบบผู้ป่วยในแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ ทั้งนี้ต้องมีเอกสารแสดงว่า
ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด 19 โดยแพทย์ผู้ดูแลรักษา และมีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวแบบผู้ป่วยในแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ และได้รับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือการดูแลรักษาแบบ Community Isolation ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ณ วันที่ได้รับการรักษา

นอกจากนี้ สำหรับกรมธรรม์ที่มีสัญญาเพิ่มเติมครอบคลุมถึงผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน หรือ ค่าชดเชยรายได้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการจ่ายค่าชดเชยรายวัน หรือ ค่าชดเชยรายได้ ไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวแบบผู้ป่วยในแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ ทั้งนี้ต้องมีเอกสารแสดงว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด 19 โดยแพทย์ผู้ดูแลรักษา และมีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวแบบผู้ป่วยในแต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ และได้รับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือการดูแลรักษาแบบ Community Isolation ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ณ วันที่ได้รับการรักษา

ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AIA Call Center โทร. 1581 ตลอด 24 ชั่วโมง

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button