ข่าวประกัน

เมืองไทยประกันชีวิต ขยายระยะเวลาให้บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รักษาตัวต่อเนื่อง ถึงสิ้นปี 2564

เมืองไทยประกันชีวิต ขยายระยะเวลาให้บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รักษาตัวต่อเนื่อง ถึงสิ้นปี 2564พร้อมเดินหน้าผนึกโรงพยาบาลคู่สัญญาเพิ่มเป็น 37 แห่ง

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอกย้ำการดำเนินงานภายใต้นโยบาย “MTL Trusted Lifetime Partner” ที่พร้อมดูแลและเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ เมืองไทยประกันชีวิตได้ร่วมกับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการ “การให้บริการพบแพทย์และได้รับยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ ผ่านทางโทรเวชกรรม (Telemedicine)” สำหรับผู้เอาประกันภัยมีโรคเรื้อรังและมีนัดตรวจติดตามการรักษา ทำการขยายระยะเวลาให้บริการจากเดิมจะให้บริการถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็น วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจ การอำนวยความสะดวก และการลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้กับผู้เอาประกันภัย

นอกจากนี้โครงการให้บริการดังกล่าว ยังได้มีโรงพยาบาลคู่สัญญาเข้าร่วมให้บริการดังกล่าวเพิ่มเติมอีก จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสุขุมวิท และโรงพยาบาลพิษณุเวช ทำให้ปัจจุบันมีโรงพยาบาลคู่สัญญา เข้าร่วมให้บริการ Telemedicine กับเมืองไทยประกันชีวิตแล้วเป็นจำนวน 37 แห่ง

โดยผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีความประสงค์ใช้บริการ Telemedicine นี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยเดิมที่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลที่ให้บริการตามที่กำหนด โดยเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการติดตามและต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยบริการดังกล่าวจะครอบคลุมการพบแพทย์ และการสั่งยา ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม ที่มีผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

สำหรับบริการ Telemedicine Samitivej Virtual Hospital ยังคงให้บริการตามเงื่อนไขปกติ ครอบคลุมทั้ง การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไข้เดิมของทางโรงพยาบาล ครอบคลุมทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

โดยสามารถรับบริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง จากโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้ง 37 แห่ง ได้ตามช่องทาง ดังนี้

1 Samitivej Virtual Hospital กรุงเทพฯ Application MTL Click
2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค กรุงเทพฯ โทร. 02 804 8959 ต่อ 1414 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bgp9751l
3 โรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุงเทพฯ โทร. 02 022 7662 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @chcservice
4 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพฯ โทร. 02 348 7000 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @Theptarin
5 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพฯ โทร. 02 340 6499 ต่อ 1888,1889 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line : insurance1988
6 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 กรุงเทพฯ โทร. 02 109 1111
7 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 กรุงเทพฯ โทร. 092 281 0262 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @bpk9hospital
8 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพฯ โทร. +662 011 4833 , +662 011 4899 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bumrungradhospital
9 โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โทร. 062-489-9594 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line : 0624899594
10 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กรุงเทพฯ โทร. 062 590 6883 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line :1doctorp
11 โรงพยาบาลพญาไท 1 กรุงเทพฯ โทร. 1772
12 โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพฯ โทร. 063 225 9095
13 โรงพยาบาลพญาไท 3 กรุงเทพฯ โทร. 1772
14 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กรุงเทพฯ โทร. 02 944 7111 ต่อ 4309
15 โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @praram9hospital
16 โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @vejthani
17 โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejChinatown
18 โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejThonburi
19 โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร 02 391 0011

ภาคกลาง
20 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @rtbinter
21 โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 ปทุมธานี โทร. 065 724 2973 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : crmonline
22 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 สมุทรปราการ โทร 089 094 1579 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @CHG1609
23 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 สมุทรปราการ โทร. 02 109 3111 ต่อ 1503,1506
24 โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ สมุทรปราการ โทร. 02 109 3222 ต่อ 10115-10116
25 โรงพยาบาลมหาชัย 1 สมุทรสาคร โทร. 034 424 990-4 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachaihospital
26 โรงพยาบาลมหาชัย 2 สมุทรสาคร ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachai2hospital

ภาคตะวันออก
27 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ชลบุรี โทร. 038 259 999 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bphhospital
28 โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ชลบุรี โทร. 038 317 333 ต่อ 2102 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @PTS789
29 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ชลบุรี โทร. 095 207 8523 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line : 889uvZUP
30 โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี ชลบุรี โทร. 033 038 988 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @schtele

ภาคเหนือ
31 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์ โทร. 1254 กด 2 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official :@srisawan
32 โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก โทร 093-134-3366

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
33 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา นครราชสีมา โทร. 044-015-999 ต่อ 3211 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @BANGKOKRATCHASIMA

ภาคใต้
34 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต โทร. 076 254 425
35 โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต โทร. 096 646 5208 หรือผ่านแอปพลิเคชัน ID Line : bsimed
36 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ สงขลา โทร. 1719 หรือ 074 272 800
37 โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี โทร. 077 956 789 ต่อ 1051,1061 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @gwc6368r

ผู้เอาประกันภัยที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เมืองไทยประกันชีวิต โทร.1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรง

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button