ข่าวประกัน

ดร.สุธี โมกขะเวส นั่งเอ็มดีคนใหม่ เมืองไทยประกันชีวิตหลังบอร์ดอนุมัติเริ่ม 1 ก.ค.นี้

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวผ่านระบบออนไลน์ เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแต่งตั้ง ดร.สุธี โมกขะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการคนใหม่ ของบริษัท มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค.2564 เป็นต้นไป

ประวัติ คุณสาระ ล่ำซำ
กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลส่วนตัว
วัน เดือน ปีเกิด 15 มกราคม 2513
บิดา – มารดา นายโพธิพงษ์ – นางยุพา ล่ำซำ
สมรส 28 พฤศจิกายน 2539
คู่สมรส นางสลิล ล่ำซำ (อรรถวิภัชน์)
บุตร – ธิดา นางสาวสาริศา ล่ำซำ
นางสาวสุพิชชา ล่ำซำ

การศึกษา
2536 บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
2538 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหาร) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน
2533 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2536 เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
2537 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
2538 ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
2539 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
2544 รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
2546 กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
2547 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งทางธุรกิจ
2538 – 2551 กรรมการ บริษัท เมืองไทยเอ็นเทอร์ไพร์ส จำกัด
2540 – 2541 กรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
2540 – 2542 กรรมการ บริษัท กันภัย จำกัด
2540 – 2552 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2541 – 2551 กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
2541 – 2546 กรรมการ สมาคมประกันชีวิตไทย
2547 – 2549 เลขาธิการ สมาคมประกันชีวิตไทย
2548 – 2549 กรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
2548 – 2551 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
2549 – 2552 เลขาธิการคณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย
2551 – 2552 กรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด
2547 – 2552 กรรมการ บริษัท เมืองไทย โฟร์ทิส โฮลดิ้ง จำกัด
2548 – 2556 ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ใหม่
2549 – 2553 นายก สมาคมประกันชีวิตไทย
2553 – 2555 อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย
2550 – 2555 ประธาน สมาคมการค้ากลุ่มการเงินและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2550 – 2555 กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
2552 – 2556 ประธาน สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2553 – 2556 กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2554 – 2556 กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
2552 – 2556 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2556 – 2557 กรรมการ สมาคมการค้ากลุ่มการเงินและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2552 – 2558 กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2555 – 2559 นายก สมาคมประกันชีวิตไทย
2552 – 2559 กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2559 ที่ปรึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2558 – 2559 กรรมการ สมาคมการค้ากลุ่มการเงิน การลงทุน และการประกัน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2558 – 2560 ประธาน สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2559 – 2561 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน ประธานคณะอำนวยการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย)
2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด
2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จำกัด
2552 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
2552 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำกัด
2552 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ Sovannaphum Life Assurance PLC.
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน นายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
2559 – ปัจจุบัน อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าไทย และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสภาหอการค้าไทย
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งทางสังคม
2547 Executive Committee and Country Chairperson, Pacific Insurance Conference. (PIC)
2549 – 2551 กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย (สจท.)
2551 – 2554 นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร
2552 – 2553 กรรมการกองทุนพัฒนาการวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554 – 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หมดวาระ เมื่อ 28 เม.ย. 56)
2554 – 2556 ที่ปรึกษา สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
2555 – 2556 ประธาน Young President’s Organization (Thailand) (หมดวาระ เมื่อ 30 มิ.ย. 56)
2552 – 2559 กรรมการ มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง
2547 – 2560 กรรมการบริหาร Young President’s Organization (Thailand)
2558 – 2561 กรรมการอำนวยการประจำสถาบันวิจัยสังคม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน (ชื่อเดิม มูลนิธิป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด)
2548 – ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ ชมรมคลังสมอง สจว. เพื่อความมั่นคงของชาติ
2552 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2554 – ปัจจุบัน กรรมการจัดหาทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี (อาคารศูนย์การแพทย์เฉพาะ-ทางโรคเด็ก) มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2555 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา สถาบันอนาคตไทยศึกษา
2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษานายกสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน

หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม
2543 หลักสูตร “Director Certification Program” รุ่นที่ 4 (DCP4)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2548 หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 97 (สจว.97)
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
2550 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 4 (วตท.4)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2554 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2554 “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาบ้านเมือง” (มหานคร รุ่นที่ 1)
สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
2555 “หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
2556 “หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 1
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2557 Harvard Business School Advanced Management Program 186
Boston, U.S.A.
2558 “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์” (TEPCoT) รุ่น 8
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2559 หลักสูตร Global Business Leaders Program รุ่นที่ 1
LEAD Business Institute, a partner of Cornell University, USA.
2561 “หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” (BRAIN) รุ่นที่ 2
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 “หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง” (วบส.) รุ่นที่ 2
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, NIDA

ประวัติโดยสังเขป
ชื่อดร. สุธี โมกขะเวส
อายุ46 ปี
การศึกษาPh.D Applied Mathematical Finance, Imperial College, London
MSci
. Mathematics , Imperial College, London

การอบรม-หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 หลักสูตรDCPDCP230

หลักสูตร วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24
-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 11 (TEPCoTTEPCoT)
-หลักสูตร Leadership Communication
ประสบการณ์ทางาน
2563 -ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิคส์ จากัด (มหาชน)
2562 -ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไอเจ็น จากัด
2560
ปัจจุบัน กรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2560
ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการอานวยการบริหาร/ กรรมการด้านการลงทุน บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์แคปิทัล จากัด
2559
ปัจจุบันกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการด้านการลงทุนบริษัท เอสที-เมืองไทย ประกันภัย จากัด (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2559
ปัจจุบัน กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการด้านการลงทุน
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button