การค้า การส่งออก

คต. ปลื้ม ไทยและชิลีดันนวัตกรรมดิจิทัล เพิ่มความสะดวกทางการค้า ในยุค New Normal

กรมการค้าต่างประเทศแจ้งข่าวดี ไทยและชิลีเพิ่มประสิทธิภาพในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form TC โดยไทยพร้อมเริ่มใช้ระบบการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (ESS) ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการให้บริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัล สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุค New Normal

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยและชิลีบรรลุข้อตกลงในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form TC เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ด้วยการนำระบบการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal: ESS) มาใช้ ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการในยุคโควิดและปรับตัวรับกับสถานการณ์ New Normal ได้เป็นอย่างดี

การให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยระบบ ESS เป็น 1 ใน 85 รายการของบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Online One Stop Service) ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่อำนวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี เนื่องจากระบบดังกล่าวจะนำลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลของกรมฯ มาพิมพ์บนฟอร์มโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถลดเวลาในการขอรับฟอร์มเหลือเพียง 10 นาที/ฉบับ จากเดิมที่เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการต้องลงลายมือชื่อและประทับตราแบบสด ซึ่งใช้เวลากว่า 30 นาที/ฉบับ ซึ่งช่วยลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และลดการสัมผัสเอกสาร นอกจากนี้ ระบบ ESS ยังสามารถช่วยลดการตรวจสอบย้อนกลับ (Verify) จากประเทศปลายทางได้ เนื่องจากลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์มีโอกาสคลาดเคลื่อนน้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

นายกีรติกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการค้าต่างประเทศจะเริ่มใช้ระบบการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (ESS) สำหรับ Form TC ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้มีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ออกด้วยระบบ ESS ทั้งสิ้น 8 ฟอร์ม จากทั้งหมด 12 ฟอร์ม ได้แก่ 1) ฟอร์ม D (อาเซียน) 2) ฟอร์ม FTA (ออสเตรเลีย) 3) ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์) 4) ฟอร์ม JTEPA (ญี่ปุ่น) 5) ฟอร์ม AJ (อาเซียน-ญี่ปุ่น) 6) ฟอร์ม AK (อาเซียน-เกาหลี) 7) ฟอร์ม AHK (อาเซียน-ฮ่องกง) และ 8) ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ทั้งนี้ ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม – พฤษภาคม) กรมการค้าต่างประเทศออก Form TC คิดเป็นมูลค่าการส่งออกกว่า 6,680 ล้านบาท (214.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.41 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (187.47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ผู้ประกอบการสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 4830 และ 0 2547 4838 หรือ เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th และสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button